Vejr

Tørke kan afspore lovende høst

Det gamle vejrvarsel om fulde lader efter kold maj har rod i virkeligheden, men i år kan tørken afspore høsten.

Maj er usædvanlig kold, og ifølge et af de gamle vejrvarsler er det godt nyt for landbruget. Men passer det egentlig, at ”majs kulde gi’r laderne fulde”?

TV 2 Vejret har besøgt Kragerup Gods, der har dyrket den vestsjællandske muld siden 1327 for at høre, om vejrvarslet holder.

Planterne sætter gode rødder

Driftsleder Søren Møller viser i marken, hvor langt godsets afgrøder er ved at sætte rødder. Han graver en plante fri og viser frem.

- En kold maj afgør, om planten kommer godt fra start. Vi har sået dem i april måned, og vi kan se, at den har lagt godt fra land. Den bruger energien på at sætte nogle gode rødder, fortæller han.

Godset har næsten 700 års erfaring med jordbrug. I øjeblikket med 1000 hektar landbrugsjord. Og de kan se forskel på udbyttet efter en kølig og en mild maj. Men i år er der en ekstra joker i kortspillet. Trods lidt nedbør på det seneste er jorden fortsat meget tørrere end normalt.

- Ordsproget giver mening. Majs kulde gi’r laderne fulde. Afgrøderne kommer godt fra land og er klar til at få noget sol senere på året. Men når vi står her ved de tomme siloer, håber vi, at det også holder stik i år, for det kræver noget vand, siger Søren Møller.

Mangler vand

Hos landbrugsrådgivningsvirksomheden Centrovice bekræfter planteavlskonsulent Anders Sigersted, at planterne har godt af en kølig maj, men han understreger også, at der er flere faktorer, der afgør, om det nu også ender med ”laderne fulde”.

- Afgrøderne kan godt lide forholdsvis køligt vejr i vækstperioden. Så undgår de stressvækst, hvor de ikke rigtig kan følge med. De får et bedre vækstgrundlag til senere, når de ikke bliver stressede, siger han.

Men også han efterlyser vand fra oven.

- Det tørre vejr er en begrænsende faktor, men planterne er ikke indstillede på at holde pause, fortæller Anders Sigersted.

Varme plus tørke er værst

Men under alle omstændigheder er ”majs kulde” en god nyhed for landbruget i år. Hvis det var lige så varmt som sidste år med det nuværende tørkeindeks, kunne det ifølge Anders Sigersted ende katastrofalt for landmændene:

- Det er kærkomment, at det er koldt, når nu det er så tørt, så vi undgår den store fordampning.

Sidste år med den usædvanligt varme maj endte høstudbytterne langt under gennemsnit. Blandt andet blev byg hårdt ramt.

- Det er klart, at det ikke er sjovt kun at høste halvanden tons byg, hvis man er vant til at høste syv til otte tons, slutter Anders Sigersted.

Så der er altså lidt om, at ”majs kulde gi’r laderne fulde”, men præcis i år kan den manglende fugt ende med at udløse undtagelsen, der bekræfter reglen.