Vores jord

Miljøagentur advarer: Hele byer skal flyttes, når vandet stiger

Indtil 1984 var London plaget af oversvømmelser, når storm pressede vand op i Themsen. Det satte Thames Barrier en stopper for. Andy Roberts / WikiMedia Commons / TV 2

Ifølge det britiske miljøagentur skal Storbritannien ikke satse på, at verden overholder FN’s klimamål.

Det britiske miljøagentur EA råder landets myndigheder til at forberede sig på de vandstandsstigninger, som en global opvarmning på fire grader vil føre med sig. Det skriver Reuters.

Det internationale samfund har ellers forpligtet sig til at begrænse den globale opvarmning til to grader, men Jorden er i øjeblikket på vej mod en betydeligt højere stigning på mellem tre og fem grader.

Byer skal flyttes

Hvis temperaturen stiger fire grader, er millioner af hjem i fare for at blive oversvømmede, og hele byer vil skulle flyttes. Derfor anbefaler EA, at de britiske myndigheder afsætter en milliard pund svarende til mere end otte milliarder kroner til sikring af diger og kyster – om året. Det skal ske som led i en langsigtet strategi om et klimarobust land i 2050.

- Kysten har aldrig ligget fast, og der har altid været oversvømmelser, men klimaforandringerne får disse trusler til at accelerere, udtaler EA’s formand Emma Howard Boyd.

I London var indbyggerne tidligere plaget af oversvømmelser, hver gang en storm pressede vand op i Themsen, men opførslen af Thames Barrier, der stod færdig i 1982, satte en stopper for problemet.

Sikrer sig mod stormflod

Nu er flere andre byer også i gang med at bygge oversvømmelsessikring. Spørgsmålet er ifølge EA, om det er nok. Ifølge agenturets beregninger er fem millioner mennesker allerede nu i fare for at blive ramt af oversvømmelser, og EA forventer, at tallet vil blive fordoblet over de kommende 50 år i kraft af befolkningstilvækst og klimaforandringer.

Det er en farlig cocktail, når vandet stiger, samtidig med at vejret bliver mere og mere ekstremt.

- Vi er nødt til at udvikle klare standarder for at kunne sikre kysterne og modstå oversvømmelser. Vi skal hjælpe lokalsamfundene med at forstå deres situation, og hvordan de kan reagere og tilpasse sig, siger Emma Howard Boyd.

Infrastrukturen i fare

EA mener, at Storbritannien bør sikre landets infrastruktur frem mod 2050, så landet ikke kan blive helt eller delvist lammet af oversvømmelser. Samtidig mener de, at al nybyggeri bør klimasikres, og at visse lokalsamfund i særligt udsatte områder gradvist bør flyttes.

Ifølge EA er en tredjedel af indbyggerne i udsatte områder ikke klar over, at deres hjem er i fare, hvis vandstanden i verdenshavene stiger.

Regn med mindst tre grader

Professor i klimaforandringer og glaciologi samt administrerende direktør for Nansen Center i Bergen, Sebastian H. Mernild, har tidligere over for TV 2 forklaret, at pilen peger på temperaturstigning på 3 til 3,5 grader i runde tal.

Den første halve grad af stigningen får vi, selv hvis vi stoppede enhver udledning af fossilt brændsel i dette sekund. Der er nemlig en forsinkelse på temperaturstigningen i forhold til udledningen. Alene det gør, at vi er den sidste halve grad bagud.

- Når først vi har sat skub i de her kæmpestore iskapper, som vi er ved at klimapåvirke nu, så standser man dem ikke bare lige sådan uden videre, forklarede professoren, der er en af verdens førende klimaforskere og udvalgt af FN's klimapanel som hovedforfatter på panelets sjette klimarapport, der kommer i 2022.