Vejr

CO2'en i luften omkring os når nyt rekordniveau

Hvert forår topper indholdet af CO2 i atmosfæren - og det er på et stadig højere niveau år for år.

Korrektion

Tallet for 3. maj er efterfølgende korrigeret til 414,15 ppm. Det var dog en stakket frist. Otte dage senere var tallet oppe op 415,26. 

CO2 har lagret sig i olie, kul og gas gennem millioner af år. Mennesket har på få hundrede år sluppet enorme mængder fri igen, og det er ved at ændre det globale klima. CO2’en er en drivhusgas og hovedsynderen i forhold til den globale opvarmning. Nu har vi rundet endnu en milepæl, som FN har markeret på Twitter.

For første gang er der målt 415 ppm CO2 i atmosfæren. Ppm står for parts per million, så det skal læses sådan, at der nu er 415 CO2-molekyler for en million øvrige molekyler i luften omkring os.

Markerer det runde tal

- FN trækker det frem, fordi det er første gang, vi er nået så højt op, men man kan også se det som bare endnu et tal i en lang række af rekorder, fortæller klimatolog ved TV 2 Vejret Kasper Møller Nielsen.

Det er dog ikke uden grund, at FN hejser endnu et flag i anledningen af de 415 ppm.

- Der er en lineær sammenhæng mellem den CO2, vi udleder til atmosfæren, og den temperaturstigning vi har. Det betyder, at vi har en begrænset mængde CO2, vi kan udlede, før vi rammer målene om at holde temperaturstigningerne under henholdsvis halvanden og to grader, siger Kasper Møller Nielsen.

Måles på Hawaii

Tallet måles på den hawaiianske vulkan Mauna Loa i mere end tre kilometers højde, og første gang, målingerne passerede 400 ppm, var 9. maj 2013. Målingerne har permanent ligget over 400 siden 2016.

Kasper Møller Nielsen understreger, at der er et par ting, man skal være opmærksom på.

For det første er der tale om en dagsmåling, og tallet er faktisk allerede er faldet lidt igen. Udsvingene i ppm-målingerne er dog kun et enkelt eller et par point fra måling til måling, så vi er stadig oppe meget tæt ved rekordniveauet.

Dernæst skal man være opmærksom på, at det er normalt, at CO2-indholdet topper i maj for at dale i sommerhalvåret.

En naturlig cyklus

Når væksten sætter ind på den nordlige halvkugle, hvor der er mest landmasse, trækker det nemlig en del af CO2’en ud af atmosfæren igen. Den udvikling fortsætter hen over sommerhalvåret, indtil vækstsæsonen er slut. Så stiger indholdet af CO2 på ny, når bladene falder til jorden og rådner.

Den naturlige cyklus vil typisk give et udsving på ti ppm hen over et år, men dette ændrer ikke på, at kurven er stigende over tid. I september "bundede" ppm-tallet ved 405.

Tilvæksten er omkring to ppm om året, og derfor forventer Kasper Møller Nielsen, at vi vil ramme en ny rekord på 416 eller 417 i maj næste år.