Vejr

Vinden har fjernet 140 milliarder tons vand fra Østersøen

Derfor er vandstanden i hele Østersøen i øjeblikket omkring 35 centimeter lavere end normalt.

Hvis man bor langs Østersøens kyster, som eksempelvis det sydfynske øhav, Køge bugt, kysterne på Lolland og Falster og på Bornholm, så har man måske bemærket, at vandstanden de seneste par uger har været markant lavere end normalt.

Og det er der en god grund til.

For mens vi i længere tid har nydt varmt og tørt aprilvejr, som kulminerede i påskeferien, er vandet støt og roligt strømmet ud af Østersøen, så vandstanden blot er faldet og faldet.

Vinden styrer vandet

Siden slutningen af marts har vinden næsten udelukkende blæst fra østlige retninger, og det er netop vindforholdene, som er skyld i den lave vandstand i Østersøen.

Østersøen har nemlig kun forbindelse til verdenshavene gennem de indre danske farvande og Skagerrak. For selvom Østersøen også får tilført vand fra floder i Skandinavien og De Baltiske lande, så er ferskvandstilførslen slet ikke nok til at gøre op for det vandtab, der forekommer, når der er østenvind i lang tid.

Østenvinden presser vandet mod vest - ud gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt - videre ud i Kattegat, og herfra ud i Skagerrak og Nordsøen.

De seneste uger med østenvind har derfor fået vandstanden i hele Østersøen til at falde til omtrent 35 centimeter under normal vandstand.

Vandmasserne der er strømmet ud fra Østersøen er helt enorme. Med et areal på næsten ni gange Danmarks størrelse, svarer det til cirka 140 kubikkilometer vand - eller 140 milliarder tons vand - alene som følge af østenvinden.

Kun vestenvinden kan bringe vandet tilbage

Så længe vinden blæser fra øst, vil vandstanden i Østersøen forblive lav. Lægger vinden sig, vil vandet langsomt strømme tilbage til Østersøen, men førend vandstanden for alvor kan nå tilbage til normalt niveau, skal vi have en længere periode med vestenvind.

De næste dage vil der faktisk være perioder med vestlig vind, men i første omgang er det ikke nok til at at bringe vandstanden tilbage til det normale niveau.