Vejr

Vores klima rykker med 1,6 meter i timen

Hvis ikke CO2 udslippet reduceres vil klimaet i København minde om Sydfrankrigs om 80 år.

Går du udenfor i Danmark en sommerdag i år 2100, går du ud i et fransk klima. Det viser en ny beregning foretaget af TV 2 Vejret baseret på den hastighed, som klimaet nu flytter sig med.

Fuglestemmerne kan være helt anderledes end i dag, fordi nye fuglearter har indfundet sig, og duftene vil også være nye på grund af andre planter. Temperaturen vil være tre til fire grader over det, vi måler i dag.

Københavns fremtidige klima vil i høj grad svare til det, man i dag måler i byen Cahors og i vinområdet omkring byen, som ligger cirka 100 kilometer nord for Toulouse og 160 kilometer øst for Bordeaux.

Afstanden fra København til Cahors er cirka 1475 kilometer, og antager vi, at klimaet rent faktisk flytter sig langs fugleflugtslinjen, svarer det til en hastighed på 1,6 meter i timen.

Ovenstående temperaturstigning er ud fra en antagelse om det scenarie, som FN's klimapanel IPCC kalder RCP 8.5. Scenariet forudsætter, at der fortsat vil være en høj befolkningstilvækst, og vi kun beskedent vil satse på ny teknologi. I dette scenarie vil CO2 koncentrationen i atmosfæren fortsat vokse frem mod år 2100, og er det, man kalder det værste scenarium.

Mere sol om sommeren og vådere vintre

For fremtidens københavnere og for mange danskere rundt omkring i Danmark vil man hen over en typisk sommer i 2100 opleve mindre regn, end vi får nu, og markant flere varme sommernætter. Antallet af dage med hedebølger vil være mere end fordoblet.

Til gengæld vil vi også opleve flere kortvarige og kraftige regn- og tordenvejr. Men med længere perioder med tørvejr ind i mellem.

Om vinteren bliver vejret mildere og mere regnfuldt.

Sådan gjorde vi

I henhold til DMI kan vi forvente en temperaturstigning på 3,7 grader i dette århundrede, hvis det høje udslipsscenarie af drivhusgasser - det såkaldte RCP8.5 - holder stik.

De 3,7 grader er ændringer i årsmiddeltemperaturen i grader celsius i forhold til referenceperioden 1986-2005.

I denne periode var gennemsnitstemperaturen i København 9,2 grader, så i 2100 vil temperaturen kunne nå 12,9 grader.

I Cahors er gennemsnitstemperaturen netop 12,9 grader i referenceperioden, og her fik man i snit 788 millimeter regn om året.

Begge størrelser svarer meget præcis til det, vi i Danmark vil kunne forvente i 2100.

Derfor er nutidens Cahors et meget fint billede på fremtidens København. Hvis det værste scenarie bliver til virkelighed.