Vores jord

Kraftig temperaturstigning i Danmark - Peter Tanev kalder tal for 'skræmmende'

Danmark oplever en temperaturstigning, som inden for de seneste år har været dobbelt så høj som den globale. Skræmmende tal, mener Peter Tanev.

Vi får det varmere og varmere i Danmark. Her er temperaturen de seneste 20 til 30 år steget mere end dobbelt så meget som på resten af Jorden.

Dermed er Danmark et af de steder, hvor temperaturen stiger mere og hurtigere, end man ser det andre steder på kloden.

Klimadata afslører temperaturstigningen

De danske klimadata går tilbage til 1873 og beskriver udviklingen siden da.

Sammenligner man dem med temperaturmålinger for resten af Jorden, får vi et billede af, hvorledes den globale opvarmning har ramt Danmark.

Referencen for klimatallene er den 30-årige periode fra 1961 til 1990, der betegnes som den officielle klimanormal.

Set over perioder på 30 år er temperaturen i Danmark i årene 1901-30 og frem til perioden, der dækker de seneste tre årtier fra 1989 til 2018, steget med 1,17 grader.

I samme periode er den globale temperatur steget med 0,77 grader.

Dermed er temperaturen i Danmark inden for de seneste omtrent 100 år steget 0,4 grader mere, end man i gennemsnit har oplevet det på vores klode.

Temperaturen er steget dobbelt så meget i Danmark de seneste 30 år

Temperaturen er ikke steget jævnt. Den begyndte at stige markant både globalt og i Danmark sidst i 80'erne og er for alvor accelereret siden 1990'erne.

Den største temperaturstigning er sket inden for de seneste 30 år, hvor temperaturen i Danmark er steget mere end dobbelt så meget som den globale temperatur.

Globalt set er temperaturen alene i de seneste 30 år steget med 0,43 grader, mens den i Danmark er steget med hele 1,02 grader.

Det er en forskel på 0,59 grader, det er blevet varmere i Danmark end globalt inden for de seneste 30 år.

Ekstrem temperaturstigning de seneste 20 år

Ser man på kortere tidsperioder end de 30 år, er der endnu tydeligere tegn på, at den opvarmning, vi oplever i Danmark, er større end den globale.

Bryder man de seneste 140 år op i 20-årsperioder, får vi en del af den førindustrialiserede periode med (1860-90), ligesom de seneste 20 års ekstreme opvarmning globalt og lokalt i Danmark kommer til at tale sit eget tydelige sprog.

Fra perioden 1878-1898 og frem til den seneste 20-årige periode fra 1999 til 2018 steg den globale temperatur med 0,85 grader.

I samme periode var temperaturstigningen i Danmark med 1,71 grader dobbelt så stor.

- Skræmmende tal

Ifølge TV 2-meteorolog Peter Tanev, der flere gange tidligere har advaret om de igangværende klimaforandringer, er tallene foruroligende.

- Det er skræmmende, at indenfor de sidste 20-30 år er temperaturen steget det dobbelte i Danmark i forhold til resten af kloden. Forsætter den tendens, kan man frygte fremtiden. For hvis Paris-aftalen taler om en maksimal global temperaturstigning på to grader, betyder det så, at vi taler om en stigning på fire grader i Danmark, siger Peter Tanev.

Den kraftigste temperaturstigning både globalt og i Danmark er sket inden for de seneste 20 år, hvor temperaturen på kloden som helhed er steget med 0,52 grader.

I Danmark har vi i samme periode oplevet en temperaturstigning på hele 1,2 grader, der udover at være mere end dobbelt så meget, som opvarmningen er sket globalt, er en temperatur, der betyder, at vi i Danmark i de sidste 20 år har fået det 0,68 grader varmere end resten af Jorden.

- At temperaturen alene de sidste 20 år er steget med 1,2 grader i Danmark, er bekymrende. Man kan frygte, det er udtryk for, at klimaændringerne først nu rigtigt slår igennem. Og hvad sker der så de næste 20 år. Vi taler rigtig meget om, at klimaændringerne er noget, vores børnebørn og oldebørn skal vokse op i, men de her data viser, at klimaændringerne er her nu, siger Peter Tanev.

Varmerekorder på stribe i det varmere danske klima

Det varmere danske klima udmærker sig ved, at blandt de 20 varmeste år i Danmark siden 1873 finder man 13 af dem i dette århundrede, og siden 1999 har kun et enkelt år været koldere end normalt.

I 2014 havde vi desuden det varmeste år i Danmark, mens 2018 blev det næstvarmeste år siden 1873.

Derudover har vi siden 2000 sat ni nye varmerekorder for årets 12 måneder. Den seneste af dem blev slået så sent som i maj 2018, hvor månedens middeltemperatur nåede 15,0 grader.

Også varmere i Norge og Sverige

Danmark ligger i et af de områder på Jorden, hvor temperaturstigningerne regionalt set har været størst i de seneste år.

Det er hovedsageligt landområderne og de arktiske egne, der er blevet varmere, og det er således ikke kun i Danmark, vi har det fået det varmere, end man ser det globalt.

Også vores nabolande Sverige og Norge har oplevet en temperaturstigning på mere end det dobbelte af den globale opvarmning.

I Sverige er temperaturen siden 1860 steget med 1,7 grader, mens man i Norge har haft temperaturstigninger på 1,3 grader.

I Norge er temperaturstigningerne størst i den nordlige del og i særdeleshed på Svalbard.

Her har man oplevet nogle af de største temperaturstigninger på Jorden. På Svalbard er temperaturen i de seneste 50 år steget med 5,6 grader.

Også i Canada er man ramt af voldsomme temperaturstigninger. Ifølge en ny rapport fra den canadiske regering er de gennemsnitlige temperaturer i Canada steget med 1,7 grader siden 1948. Og de forventes at stige yderligere de kommende år som følge af menneskelig aktivitet. Værst ser det ud i den nordlige del af landet, hvor temperaturerne er steget med 2,3 grader.

De store temperaturstigninger kan ifølge rapporten få en lang række konsekvenser i form af en smeltende iskappe, stigende vandstande, oversvømmelser, hedebølger og et øget antal skovbrande.

Sådan har vi gjort:

På TV 2 VEJRET har vi gennemgået middeltemperaturen for alle år siden 1873 og sammenlignet dem med klimanormalen for 1961-90. Disse data har vi efterfølgende behandlet og sammenholdt.