Kraftig temperaturstigning i Danmark - Peter Tanev kalder tal for 'skræmmende'

Danmark oplever en temperaturstigning, som inden for de seneste √•r har v√¶ret dobbelt s√• h√łj som den globale. Skr√¶mmende tal, mener Peter Tanev.

Vi får det varmere og varmere i Danmark. Her er temperaturen de seneste 20 til 30 år steget mere end dobbelt så meget som på resten af Jorden.

Dermed er Danmark et af de steder, hvor temperaturen stiger mere og hurtigere, end man ser det andre steder på kloden.

Klimadata afsl√łrer temperaturstigningen

De danske klimadata går tilbage til 1873 og beskriver udviklingen siden da.

Sammenligner man dem med temperaturmålinger for resten af Jorden, får vi et billede af, hvorledes den globale opvarmning har ramt Danmark.

Referencen for klimatallene er den 30-årige periode fra 1961 til 1990, der betegnes som den officielle klimanormal.

Set over perioder på 30 år er temperaturen i Danmark i årene 1901-30 og frem til perioden, der dækker de seneste tre årtier fra 1989 til 2018, steget med 1,17 grader.

I samme periode er den globale temperatur steget med 0,77 grader.

Dermed er temperaturen i Danmark inden for de seneste omtrent 100 år steget 0,4 grader mere, end man i gennemsnit har oplevet det på vores klode.

Temperaturen er steget dobbelt så meget i Danmark de seneste 30 år

Temperaturen er ikke steget jævnt. Den begyndte at stige markant både globalt og i Danmark sidst i 80'erne og er for alvor accelereret siden 1990'erne.

Den st√łrste temperaturstigning er sket inden for de seneste 30 √•r, hvor temperaturen i Danmark er steget mere end dobbelt s√• meget som den globale temperatur.

Globalt set er temperaturen alene i de seneste 30 år steget med 0,43 grader, mens den i Danmark er steget med hele 1,02 grader.

Det er en forskel på 0,59 grader, det er blevet varmere i Danmark end globalt inden for de seneste 30 år.

Ekstrem temperaturstigning de seneste 20 år

Ser man p√• kortere tidsperioder end de 30 √•r, er der endnu tydeligere tegn p√•, at den opvarmning, vi oplever i Danmark, er st√łrre end den globale.

Bryder man de seneste 140 √•r op i 20-√•rsperioder, f√•r vi en del af den f√łrindustrialiserede periode med (1860-90), ligesom de seneste 20 √•rs ekstreme opvarmning globalt og lokalt i Danmark kommer til at tale sit eget tydelige sprog.

Fra perioden 1878-1898 og frem til den seneste 20-årige periode fra 1999 til 2018 steg den globale temperatur med 0,85 grader.

I samme periode var temperaturstigningen i Danmark med 1,71 grader dobbelt så stor.

- Skræmmende tal

If√łlge TV 2-meteorolog Peter Tanev, der flere gange tidligere har advaret om de igangv√¶rende klimaforandringer, er tallene foruroligende.

- Det er skræmmende, at indenfor de sidste 20-30 år er temperaturen steget det dobbelte i Danmark i forhold til resten af kloden. Forsætter den tendens, kan man frygte fremtiden. For hvis Paris-aftalen taler om en maksimal global temperaturstigning på to grader, betyder det så, at vi taler om en stigning på fire grader i Danmark, siger Peter Tanev.

Den kraftigste temperaturstigning både globalt og i Danmark er sket inden for de seneste 20 år, hvor temperaturen på kloden som helhed er steget med 0,52 grader.

I Danmark har vi i samme periode oplevet en temperaturstigning på hele 1,2 grader, der udover at være mere end dobbelt så meget, som opvarmningen er sket globalt, er en temperatur, der betyder, at vi i Danmark i de sidste 20 år har fået det 0,68 grader varmere end resten af Jorden.

- At temperaturen alene de sidste 20 √•r er steget med 1,2 grader i Danmark, er bekymrende. Man kan frygte, det er udtryk for, at klima√¶ndringerne f√łrst nu rigtigt sl√•r igennem. Og hvad sker der s√• de n√¶ste 20 √•r. Vi taler rigtig meget om, at klima√¶ndringerne er noget, vores b√łrneb√łrn og oldeb√łrn skal vokse op i, men de her data viser, at klima√¶ndringerne er her nu, siger Peter Tanev.

Varmerekorder på stribe i det varmere danske klima

Det varmere danske klima udmærker sig ved, at blandt de 20 varmeste år i Danmark siden 1873 finder man 13 af dem i dette århundrede, og siden 1999 har kun et enkelt år været koldere end normalt.

I 2014 havde vi desuden det varmeste år i Danmark, mens 2018 blev det næstvarmeste år siden 1873.

Derudover har vi siden 2000 sat ni nye varmerekorder for årets 12 måneder. Den seneste af dem blev slået så sent som i maj 2018, hvor månedens middeltemperatur nåede 15,0 grader.

Også varmere i Norge og Sverige

Danmark ligger i et af de omr√•der p√• Jorden, hvor temperaturstigningerne regionalt set har v√¶ret st√łrst i de seneste √•r.

Det er hovedsageligt landområderne og de arktiske egne, der er blevet varmere, og det er således ikke kun i Danmark, vi har det fået det varmere, end man ser det globalt.

Også vores nabolande Sverige og Norge har oplevet en temperaturstigning på mere end det dobbelte af den globale opvarmning.

I Sverige er temperaturen siden 1860 steget med 1,7 grader, mens man i Norge har haft temperaturstigninger på 1,3 grader.

I Norge er temperaturstigningerne st√łrst i den nordlige del og i s√¶rdeleshed p√• Svalbard.

Her har man oplevet nogle af de st√łrste temperaturstigninger p√• Jorden. P√• Svalbard er temperaturen i de seneste 50 √•r steget med 5,6 grader.

Ogs√• i Canada er man ramt af voldsomme temperaturstigninger. If√łlge en ny rapport fra den canadiske regering er de gennemsnitlige temperaturer i Canada steget med 1,7 grader siden 1948. Og de forventes at stige yderligere de kommende √•r som f√łlge af menneskelig aktivitet. V√¶rst ser det ud i den nordlige del af landet, hvor temperaturerne er steget med 2,3 grader.

De store temperaturstigninger kan if√łlge rapporten f√• en lang r√¶kke konsekvenser i form af en smeltende iskappe, stigende vandstande, oversv√łmmelser, hedeb√łlger og et √łget antal skovbrande.

Sådan har vi gjort:

P√• TV 2 VEJRET har vi gennemg√•et middeltemperaturen for alle √•r siden 1873 og sammenlignet dem med klimanormalen for 1961-90. Disse data har vi efterf√łlgende behandlet og sammenholdt.