Vores jord

Derfor oplever Danmark større temperaturstigninger end klodens gennemsnit

Temperaturstigningen i Danmark er accelereret og steget over en grad de seneste 30 år.

Vi oplever klimaforandringer i hele verden, men den globale opvarmning er ikke ligeligt fordelt.

Forandringerne er langt større i de arktiske egne end nær ækvator, og temperaturstigningen er accelereret de seneste årtier. I Danmark er temperaturen steget 1,71 grader på 120 år, hvilket er dobbelt så meget som gennemsnittet på Jorden.

- At Danmark og Europa oplever stor temperaturstigning i gennemsnit over tid er forventeligt, da vi ligger nordligt på den nordlige halvkugle, hvor vi generelt over de seneste årtier har set de mest markante temperaturstigninger, fortæller Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og administrerende direktør i klimaforskningscenter Nansen Centeret i Norge.

Størst opvarmning i Arktis

Næsten hele kloden har det varmere end normalt. De største temperaturstigninger ses langt mod nord over land, og det er der flere årsager til.

I de arktiske egne ser man den største opvarmning. Det skyldes, at når der sker en opvarming her, så resulterer det i smeltning af is og sne.

Det betyder, at sneens refleksion af sollys forsvinder. Herefter optager jorden mere af solens energi, som igen betyder, at mere sne og is kan smelte. Der dannes herved en slags negativ spiral, som fører til endnu større temperaturstigninger.

På Svalbard er temperaturen eksempelvis steget med over 5,6 grader de seneste 50 år.

Stor opvarmning over land, mindre over hav

Den globale opvarmning, vi normalt taler om, er, som navnet antyder, global og derfor et gennemsnit over hele kloden. Men klimaet på Jorden er langt mere nuanceret end et gennemsnit. I meget grove træk gælder det, at stigningerne er større over land end over hav.

- Det er tydeligt, at Danmark og Europa oplever temperaturstigning (på ovenstående grafik), men man skal være påpasselig med at konkludere alt for meget. Klimasystemet er komplekst, og derfor ser vi af og til varmere år og tilsvarende koldere år, når vi ser på udviklingen over tid. Europa er desuden et begrænset område, og en femårig periode er kort i klimaperspektiv. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad hovedårsagen er til dette, men vi bør se tingene i det store perspektiv, fortæller Sebastian Mernild.

Det er der to årsager til. Dels er land lettere at opvarme (og afkøle) end vand, da varmekapaciteten for vand er større end jord.

Det betyder, at for den samme mængde energi opvarmes luften over jord mere, end den vil gøre over hav. Derudover har vand den egenskab, at den er gennemsigtig, så solen skal opvarme en større mængde materiale, end når den rammer jord. Tænk eksempelvis på sandet på en varm solskinsdag. Når sandet er utåleligt varmt, og man brænder fødderne, så kan man fjerne det allerøverste sand. Bare to centimeter nede er sandet igen behageligt for fødderne.

Det kan måske overraske, at Danmark, der har kystklima, oplever så voldsom en temperaturstigning, som vi gør. Sammenligner vi os med Østsibirien ved samme breddegrad, så er opvarmningen større her. Det skyldes fastlandsklimaet. Generelt har Nordeuropa og den nordlige del af Asien haft den største opvarmning bortset fra de arktiske egne.

Umiddelbart kan det lyde, som om opvarmning over vand har mindre betydning, men det er ikke tilfældet. Global opvarming af havet fører til havvandsstigninger, som eksempelvis har stor betydning for et lavland som Danmark.

Størst opvarmning på nordlig halvkugle

Klodens overflade består af cirka 30 procent land og 70 procent vand, men fordelingen af land og hav er forskellig fra nordlig og sydlig halvkugle. På nordlig halvkugle er forholdet mellem land og vand en til halvanden, mens forholdet på sydlig halvkugle er en til fire. Derfor ser man også større temperaturstigninger på nordlig halvkugle i forhold til sydlig.

På verdenskortet længere oppe i artiklen ses små områder i havet, hvor der ikke er varmere i perioden fra 2014 til 2018. Forklaringen kan være smeltning af is. Det blå område på kortet syd for Grønland mener nogle forskere kan være en svækkelse af Golfstrømmen.