Vejr

Mild vinter skaber tidlig sort sol

Den manglede frost får trækfuglene til Danmark, før de plejer.

De enorme stæretræk ved Vadehavet er normalt ikke et vinterfænomen, men i år er det anderledes. Allerede ved udgangen af februar kunne der ses flokke på 100.000 fugle. Tidligere var der ikke en eneste på den her tid af året.  

For 10-15 år siden var her ingen stære om vinteren. De var trukket til Belgien og Frankrig. I de seneste 10 år har vi haft stære hele vinteren, men ikke i stort antal og slet ikke så stort som i år, fortæller naturvejleder og ornitolog Iver Gram:

- Stærene ser ikke TV 2 Vejret, så de kan ikke se, hvornår der er kulde. Men de har næbbet nede i jorden, og så snart det fryser, kan de ikke få føde, og så trækker de mod syd, fortæller naturvejlederen.

Kan bedst lide fem grader plus

Den magiske grænse for fuglene ligger på omkring fem graders varme. Normalt kommer stærene i midten af marts og starten af april, men de senere år har det rykket sig.

- De kommer tidligere og tidligere ind, men så tidligt som nu har jeg ikke set før, siger Iver Gram.

Ifølge meteorolog ved TV 2 Vejret Anders Brandt er det meget sandsynligt, at det netop er den milde vinter hen over de sidste par uger, der har fået fuglene til Danmark:

- Det er usædvanligt tidligt, og der er usædvanligt mange fugle. De burde ikke være her, men den rekordhøje varme, vi har oplevet hen over de sidste par uger, har tilsyneladende fået dem på andre tanker.

Flot syn er dødsens alvor

Iver Gram lever af at arrangere udflugter ud til de store fugletræk og er en af dem, der har trækkene helt inde på livet. Faktisk er det ham, der i sin tid fandt på udtrykket "sort sol" om fænomenet, der særligt ses, når rovfugle går til angreb på stærene.

- Når der er sort sol hen over tagrørene i marsken, er det dødeligt alvorligt for stæren. Det er en kamp på liv og død. Rovfuglene angriber, og stærene prøver at undgå dem, siger Iver Gram.

På den måde stærene bevæger sig på, kan han se, om det er en duehøg eller dværgfalk, der angriber.