Vejr

Danmark rammes af flere oversvømmelser: - Vi kæmper forgæves mod naturen

Hvis vi holder op med at modarbejde naturen, kan vi få nogle fine områder, hvor natur og by spiller sammen, mener dansk forsker.

Tre gange inden for de sidste to uger har vi været vidner til folk i kamp med vandmasserne, når der endnu en gang har været meldt forhøjet vandstand. Senest i går, hvor nordenvinden pressede vandet ind i blandt andet Roskilde Fjord.

Men ligesom Don Quixote kæmpede en forgæves kamp mod vindmøllerne, kommer vi også til at kæmpe en forgæves kamp mod naturen, hvis ikke vi accepterer, at visse områder er tabt, mener Birgitte Hoffmann, der er lektor ved institut for planlægning, Aalborg Universitet.

Områder må afvikles

- Vi er nødt til at diskutere, hvilke områder vi kan holde fast i, og hvor er vi nødt til at lave en gradvis afvikling, fordi vi ikke kan beskytte os, siger hun.

Det er et paradigmeskifte, der allerede er slået igennem flere steder både i Danmark og i udlandet.

Stormflod, skybrud og grundvand

Problemerne med vand, der trænger ind, hvor vi skal bo, omfatter ikke bare stormflod som i de seneste eksempler, men også skybrud og på længere sigt også stigende grundvand. Og i takt med klimaforandringerne vil udfordringerne vokse.

Et af de steder, hvor man har opgivet vandkampen og flyttet folk fra deres hjem, er Odense. Her købte Vandcenter Syd simpelthen syv parcelhuse i 2009 efter gentagne oversvømmelser.  

- Det er jo en ret voldsom strategi, men det var beboerne selv, der foreslog det. Husene rev man ned, og området omdannede man til et stort grønt regnvandsbassin. Der er meget dejligt, når man besøger det i dag, fortæller Birgitte Hoffmann.

Klog strategi

Strategien med at give truede områder tilbage til naturen er den rigtige tilgang, mener Birgitte Hoffmann:

- Vi bliver nødt til at kaste os mere engageret ind i at forebygge, at de her ting sker, for det er ikke for sent, og så kan investeringerne i klimatilpasning føre til nogle rigtig fine byer og nogle rigtig fine landdistrikter.

I Roskilde kan regnvandsanlægget bruges som park, når der ikke er skybrud. Video: TV 2 Danmark

Oversvømmede marker

Et andet sted, hvor vandet har fået lov til at tage over, er det inddæmmede landbrugsområde ved Gyldensten Strand på Nordfyn, som man har ladet oversvømme. Og i Kalundborg har borgerne været inddraget i beslutningsprocessen og foreslået, hvilke lavtliggende områder der skal gives tilbage til naturen.

I Roskilde er der bygget et stort anlæg kaldet Rabalderparken. Anlægget kan lede regnvand væk fra bebyggede områder. Og når der ikke er skybrud, fungerer anlægget som rekreativt område med forskellige betonkonstruktioner, der for eksempel kan bruges til at stå på skateboard eller bare som siddeunderlag ved en almindelig hyggetur i parken.

- Vi kan løse nogle af de problemer, vi har i byerne, hvor vi har meget store belægninger og meget lidt natur. Simpelthen skabe nogle rekreative områder. Det kan der komme noget rigtigt fornuftigt ud af, siger Birgitte Hoffmann.