Vejr

Ny stormflod på vej - her stiger vandet mest

Stormfloden den 2. januar medførte store oversvømmelser ved Munkebo på Fyn. Vandstanden kan nå stort set samme niveau i nat. Suhirrthavathy Thiruchelvam / Ritzau Scanpix

Vandstanden vil kulminere natten til onsdag de fleste steder.

Det er kun seks dage siden at Danmark senest blev ramt af en stormflod, som medførte omfattende oversvømmelser langs en stor del kysterne i de indre danske farvande.

Nu står en del af samme kyststrækning igen for skud, når et lavtryk sender en kraftig nordenvind ned gennem de indre danske farvande.

Det medfører høje vandstande flere steder langs de danske kyster.

Langs en strækning fra Middelfart til Hindsholm kan vandstanden stige til over 1,4 meter, ifølge flere vandstandsmodeller.

I Odense Fjord kan vandstanden stige yderligere og nå op på 1,5 meter - eller endog lidt mere.

Strækningen fra Hindsholm mod syd til Nyborg og Svendborg, kan også se frem til vandstandsstigninger på 1,3-1,4 meter.

Ved alle ovennævnte steder vil vandstanden kulminere først og midt på natten til onsdag.

Senere topper vandstanden i Smålandsfarvandet, hvor man langs den nordlollandske kyst kan opleve vandstande på cirka 1,3 meter.

Højeste forventede vandstande natten til onsdag og onsdag morgen.

I Roskilde Fjord og Isefjorden vil vandstanden også stige, og her kan man forvente en vandstandsstigning på mellem 1,1 og 1,3 meter onsdag morgen og formiddag, når vandstanden står højest.

Især i Roskilde Fjord er der usikkerhed omkring vandstandshøjden samt tidspunktet for kulmination, da fjorden har en kompleks form, der vanskeliggør prognoserne.

Nord- og nordøstenvind får vandet til at rejse sig

Som tilfældet var det i forbindelse med stormfloden 2. januar, er det kraftig vind fra nord og nordøst, der giver de høje vandstande.

Alligevel er der forskelle fra stormfloden i forrige uge.

Vinden vil ikke blive nær så kraftig som sidst, hvor det kulminerede med regulær storm fire steder i landet. Onsdag morgen vil det kunne blæse med op til stormende kuling fra nord, men det er nok til at få vandet til at stige.

Oversvømmelser ved Haderslev den 2. januar 2019. Her slipper man nådigt i denne omgang - selvom vandstanden i Lillebælt kan stige til lidt over en meter.

Samtidig har vinden en mere nordøstlig komponent, og det gør, at det især bliver det nordlige Lillebælt og Nordfyn, der bliver ramt samt kysten mellem Nyborg og Svendborg. Men også på Lollands nordkyst vil man opleve, at vandet kan stige. 

Der er dog mindre vind over Østersøen, og det betyder, at vandet herfra ikke vil 'skvulpe' i retning af Danmark i ligeså høj grad, som det var tilfældet 2. januar.

Derfor vil vandstanden ikke blive nær så høj i Køge- og Fakse Bugt samt i den sydlige del af Lillebælt og i det sydfynske øhav.