Vejr

Omfattende stormflod ramte Danmark - her nåede vandstanden højest

Stormflod i Sønderborg den 2. januar 2019. Her nåede vandstanden 1,62 meter over dagligvande. Arne Prip / Privatfoto

Der går flere år mellem, at vi oplever så høje vandstande i Østersøen og de indre danske farvande.

Stormen Alfrida gjorde sig ikke kun bemærket med kraftig blæst - stormlavtrykket gav også anledning til en omfattende stormflod med meget høje vandstande.

Flere steder i den sydlige del af de indre danske farvande, nåede vandstanden op mellem 1,4 og 1,7 meter over dagligvande - vandstandsniveauer, som der kan gå flere år mellem at opleve.

Stormfloden kom i to omgange

I første omgang mærkede man de høje vandstande langs Kattegats sydlige kyster, samt Nordsjællands fjorde, og Odense Fjord.

Her steg vandstanden natten til onsdag og kulminerede onsdag morgen med 1,59 meter over normal vandstand i Odense Fjord. Her skal man dog 'kun' tilbage til stormen Ingolf den 29. oktober 2017 for sidst at finde en højere vandstand.

I Roskilde nåede vandstanden også sin kulmination onsdag morgen med 1,51 meter over dagligvande. Det var den højeste vandstand målt i byen siden stormfloden i forbindelse med Urd den 27. december 2016.

Den stærkt forhøjede vandstand i denne del af landet skyldtes langt overvejende indstrømmende vand fra Kattegat, som blev presset mod syd af den kraftige nordenvind, der kulminerede med storm på Anholt og Røsnæs.

Forhøjet vandstand og store bølger ved Havnebyen på Sjællands Odde den 2. januar 2019.

Tidligt onsdag morgen var vandstanden kun let forhøjet i den sydlige del af de indre danske farvande, som er under indflydelse af vandmasser fra Østersøen.

Alfrida bevægede sig dog længere mod øst og medførte en udbredt storm over størstedelen af Østersøen. Dermed blev endnu større vandmasser presset mod syd - mod de tyske og polske kyster, hvor vandet derefter bredte sig ud til 'siderne', blandt andet mod vest i retning mod Danmark.

Oversvømmelser ved Nakskov den 2. januar 2019.

Det var denne del af stormfloden, der gav anledning til de højeste vandstande, og som skyldtes indstrømmende vand fra Østersøen. Samtidig blæste det fortsat relativt kraftigt fra nord i Kattegat, som hindrede effektivt udløb fra Bælterne.

Næsthøjeste vandstand i 43 år på Langeland

Generelt blev vandstanden højest i den sydvestlige del af Østersøen, hvor vandstanden flere steder nåede op mellem 1,5 og 1,7 meter over normal vandstand.

Højeste vandstande målt i forbindelse med stormfloden den 2. januar 2019.

Højest blev vandstanden i Bagenkop på Langeland, hvor vandet nåede 1,72 meter over normal vandstand. I Bagenkop har man målt vandstand siden 1976 og til trods for perioder med måleudfald, så er der kun én gang før målt en højere vandstand end i går. 

Det skete under sidste store Østersø-stormflod den 4. januar 2017, hvor vandstanden i Bagenkop nåede 1,77 meter.

Flere steder nåede vandstanden såkaldte '20-års-niveauer', men flere steder er måleserierne korte, og derfor kan stormfloder forekomme mere hyppigt, end statistikken antyder.

Den højeste vandstand som blev målt i Østersøen onsdag, var hele 1,91 meter i den tyske havneby, Wismar, i Mecklenburg-Vorpommern. Det er den højeste vandstand målt i vores del af Østersøen siden 2002.

Kunne være gået endnu værre

Selvom stormfloden var slem flere steder, og medførte oversvømmelser ved mange havneområder og andre lavtliggende områder, så kunne situationen være blevet langt mere alvorlig, hvis vinden var drejet mere om i nordøst og øst.

Hvis det havde været tilfældet, havde vandet fra Østersøen fået et ekstra 'skub' i retningen mod Danmark, og vandet kunne være steget til endnu større højder.

En af de mest ekstreme Østersøstormfloder ramte Danmarks kyster den 13. november 1872 . Dengang nåede vandstanden over tre meter ved de hårdest ramte områder.