Vejr

Vinter på vej: Hvirvel henter sibirsk kulde til Danmark

Det er koldt i Sibirien, og det får vi at mærke, når vinden går i øst.

Om to uger kan kolde vinde blæse ind over Danmark med sol og snebyger.

30 kilometer oppe i luften over Arktis ligger en stort set permanent jetstrøm – en enorm hvirvel kaldet polar vortex. Luftstrømmen sender den kolde luft i den arktiske nat rundt og rundt omkring Nordpolen, og selvom den er langt oppe, har den stor betydning for vejret i Danmark. Og det kommer vi snart til at mærke.

 - Vi kan se, at den normale næsten cirkulære strøm i stor højde omkring Nordpolen er ved at ændre form, og resultatet kan være et såkaldt split, hvor normalt kraftige vestenvinde i højden svækkes og måske ligefrem bliver til østenvinde. Den ændrede strømning kan forplante sig ned i den lavere del af atmosfæren, hvor al vejr foregår. Det tager typisk 10 til 14 dage før skiftet har bevæget sig ned til os, fortæller meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Rent praktisk sker det ved, at den lavere jetstrøm i 8 til 10 kilometers højde, den der normalt blæser hen over Nordatlanten og sender det ene lavtryk efter det andet ind over Danmark med mildt og vådt vejr, begynder at bugte sig mere. - Der kommer nogle meget større sving fra nord til syd på jetstrømmen, forklarer Thomas Mørk.

Derved kan kold luft fra nord pludselig brede sig ned til vores breddegrader. - Man ser en stor udposning på den kolde polarluft dumpe ned over fx Nord- eller Nordvesteuropa, påpeger Thomas Mørk som en konsekvens.

Kulde fra kontinentet mod øst

Når jetstrømmen begynder at bugte sig mere, bliver de normale vestenvinde med det grå og våde vejr holdt ude i Atlanterhavet, og vi kan i stedet få kold og tør luft ned over os. Luft som kan stamme helt oppe fra de arktiske egne.

- Det normale vejr på den her årstid er gråt, vådt og omkring fem, ja nogle gange hele ti grader varmt med regnvejr hver eller hver anden dag. Med skiftet til den arktiske luft får vi koldere og klarere vejr. Der vil typisk være mere lys, og himlen vil fremstå meget blå mellem drivende skyer. Det vil være den slags vejr, som folk normalt opfatter som flot vintervejr, men der kan også være byger ved kysterne, siger Thomas Mørk. 

Frost om natten

Når de koldere vinde forventeligt sætter ind fra omkring to uger fra nu, vil temperaturen typisk kunne ligge omkring eller under frysepunktet i dagtimerne med udbredt og også til dels hård frost om natten.

- Sjovt nok er det også vinde fra kontinentet, der giver os det gode vejr om sommeren. Vi så det samme mønster denne sommer, da jetstrømmen også begyndte at bugte sig i stor stil. Der hentede vi i lange perioder vejret fra Rusland og Mellemeuropa, hvor det var varmt, forklarer Thomas Mørk.

Den - måske - kommende tid med kolde vinde kan også give snebyger på de østvendte kyster, hvor den bærer fugt ind fra havet. Det kan især ramme Bornholm, Lolland-Falster og Møn samt i Østjylland.

Fra vest til øst

Thomas Mørk understreger, at der altid er en vis usikkerhed på en langtidsprognose, men såfremt den polare vortex deler sig, vil effekten af den opdeling kunne slå igennem i Danmark eller i vores nærområde med et skifte fra mildt og fugtigt gråvejr til koldere og tørrere vinde.  

Det er ikke klimaforandringer, der er direkte skyld i skiftet i den arktiske luftstrøm, men et varmere klima vil påvirke varigheden og hyppigheden af sådanne fænomener som dette her. Ganske som vi også så det i sommer med den langvarige hedebølge.

Et skifte eller split i polar vortex kommer, når temperaturen stiger oppe i de højere luftlag.

- Polar vortex er ved at vise tydelige tegn på et split, og dermed er koldere vejr med stor sandsynlighed på vej mod Danmark, lyder det fra Thomas Mørk.