Vejr

35 grader varmere i Sydsverige end i nord

Fredag morgen blev der målt isnende vintertemperaturer i Nordsverige, mens der var næsten forårslunt mod syd.

Selvom temperaturforskellene i vores naboland Sverige ofte kan være meget markante fra nord til syd, så var det dog alligevel en ganske usædvanlig temperaturforskel, der fredag morgen blev målt fra Nord- til Sydsverige.

I det sydlige Sverige befandt man sig i samme milde luftstrøm, som også blæser ind over Danmark fra sydvest. Det har siden torsdag aften holdt temperaturerne på et højt niveau for årstiden natten igennem.

Således kunne det svenske meteorologiske og hydrologiske institut, SMHI, fredag morgen berette, at der i Kristianstad klokken 8 blev målt 8,8 graders varme.

35 grader koldere i det nordlige Sverige

Mens man ikke behøvede at trække i allervarmeste vintertøj i det sydlige Sverige, var det isnende koldt over den nordlige del af landet.

I Nattavaara i Norrbottens län, blev der på samme tid målt -26,2 graders vinterkulde. Det giver en forskel på hele 35 grader på 'kun' 1255 kilometer. 

Fastlandsklima

De markante temperaturforskelle skyldes i første omgang primært, at klimaet i det nord- og sydlige Sverige er ganske forskelligt. Derfor kan der være store forskelle i vejrforholdene på samme tid i forskellige dele af Sverige.

Derudover er Sverige mindre påvirket af havet, end vi er i Danmark, og derfor oplever man væsentligt mere udtalte temperaturforskelle. Områder, hvor man ikke er påvirket af havets indflydelse, er kendt som fastlandsklima.

Det giver sig både udslag i større forskelle mellem dag og nat og mellem sommer og vinter end i lande, hvor man har kystklima.

For eksempel er den svenske kulderekord på hele -52,6 grader 2. februar 1966 i Vuoggatjålme, mens den svenske varmerekord er på hele 38,0 grader målt både 9. juli 1933 i Ultuna og igen 29. juni 1947 i Målilla - en forskel på hele 90,6 grader.

Til sammenligning er forskellen mellem den danske kulde- og varmerekord på 67,6 grader.