Vejr

Usædvanligt lavvande ved de danske kyster - det laveste i 81 år

Ekstremt lavvande i Kalundborg den 29. november 2018. Ivar Svane / Privatfoto

Visse steder i landet er der ikke målt så lave vandstande siden 1937.

En gåtur langs stranden torsdag har mange steder budt på ganske spektakulære syn. Adskillige steder har havbunden været blottet, pæle er stukket op af vandet, og både har ligget skævt i deres fortøjninger.

Sådan benævnes vindstyrken

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Langs størstedelen af de indre danske farvandes kyststrækninger har vandstanden fra natten til torsdag nemlig været helt usædvanligt lav.

De laveste vandstande er registreret i Odense og Kalundborg og målt til 107 centimeter under dagligt vande.

Langs resten af Fyn og Sjællands kyster har vandstanden været faldet til mellem 80 og 100 centimeter under normal vandstand. For den centrale del af de indre danske farvande er dette et usædvanligt lavt niveau.

Laveste vandstand i København i 81 år

I Københavns havn faldt vandstanden også meget markant, og her 'bundede' den lave vandstand med 95 centimeter under daglig vande klokken 8.30 torsdag morgen.

Det er en meget lav vandstand i Københavns havn og særdeles sjældent, at vandstanden når så lavt et niveau.

For sidst at finde en vandstand, der var lavere, end den der blev målt torsdag i København, skal vi skrue tiden tilbage til 19. januar 1937.

For første gang siden 'Agnete og Havmanden' blev sænket i Københavns Havn i 1992, er statuerne blottet så meget.

Dengang blev der målt op til stærk storm fra sydøst, mens tre yderligere stationer målte storm. Derudover blev der målt stærk storm ved syv fyrskibe, som lå bestemte steder i farvandene omkring Danmark. I hele 18 timer blæste det med mere end 22,5 meter per sekund ved adskillige tyske kyststationer.

I Hornbæk faldt vandstanden til præcis én meter under normal vandstand - her skal man blot syv år tilbage for at finde en tilsvarende lav vandstand.

Også langs den svenske Øresundskyst blev der registreret ekstremt lavvande. I havnen ved Barsebäck nåede vandstanden ned på 92 centimeter under normalen, og det blev den laveste vandstand i havnen siden 12. november 1941. Her var en stærk storm fra sydøst også årsagen til det markante vandstandsfald.

Først østenvind - så søndenvind

De usædvanligt urolige vandstandsforhold skyldes en særlig kombination af vindforholdene i Østersøregionen de foregående uger.

Efter en længere periode med østenvinde er vandstanden i Østersøen faldet med omkring 30 centimeter. Det skyldes, at der strømmer mere vand ud af Østersøen, end der strømmer ind, når vinden er østlig.

Længere tid med østenvind, efterfulgt af kraftig sydlig vind, har medført at store vandmasser er strømmet ud af Østersøen via de indre danske farvande.

Den i forvejen lave vandstand er således et godt udgangspunkt, når ekstremt lave vandstande skal nås.

Det skete, da vinden onsdag aften drejede til syd og sydøst og tiltog kraftigt. Den vindretning får vandet i de indre danske farvande til at strømme mod nord - ud af bælterne og Øresund.

Vinden kulminerede tidligt i morges med 22,8 meter per sekund fra syd ved Skagen, mens vindstødene nåede storm med 27,7 meter per sekund.

Usædvanligt lavvande i Mariager havn den 29. november 2018.

Sammenhængen mellem lavvande og forudgående østenvind og pludseligt indsættende sydlig vind har været almindeligt kendt siden slutningen af 1800-tallet.

De seneste par år har antallet af den type vejrsituationer været relativt sjældne, mens den forekom mere hyppigt før i tiden. Således forekom der hele fem episoder med vandstande på mindst en meter under dagligt vande i København i perioden 1889-1929.

Fyrskib var ved at kæntre - og målte selv vandstand i gamle dage

Den meget lave vandstand i København fik onsdag aften verdens ældste fyrskib X (10) til at kæntre, mens det lå til kaj ved Refshaleøen.

Sådan så den originale tekst ud da Nautisk afdeling ved Meteorologisk Institut i 1879, begyndte at bruge fyrskibe til meteorologiske og oceanografiske observationer.

Fra 1879 og mange år frem lå skibet forskellige steder i de danske farvande og foretog blandt andet meteorologiske og oceanografiske observationer - herunder også vandstand. I første omgang fra 1879-1886 lå skibet ved positionen Skagens Rev.

For eksempel blev der målt orkan fra sydvest til nordvest 12. februar 1894, mens skibet lå forankret ud for Blåvands Huk. 

Skibet endte sine dage som fyrskib i 1971 og har siden da været ejet af privatpersoner.