Vejr

Kraftig blæst giver højvande onsdag

Flere steder i de indre danske farvande kan vandstanden stige til omkring en meter over daglig vande.

Mange steder i Danmark kan spadsereturen langs stranden blive en lidt anderledes oplevelse onsdag.

Den kraftige nordvestenvind, som er blæst ind over landet siden mandag aften, presser store mængder vand ind i de indre danske farvande og videre ind mod kyster med pålandsvind.

Det får man at mærke langs kysterne på det nordlige Fyn, ved Nordsjællands Kattegatkyst, Isefjorden og Roskilde Fjord samt Smålandsfarvandet.

I disse områder forventes vandstanden at stige til op mod 1-1,1 meter over daglig vande.

Kan give lokale oversvømmelser

Den forhøjede vandstand vil som udgangspunkt ikke give anledning til mærkbare oversvømmelser eller problemer, men lavtliggende havneområder, engområder og bådebroer kan dog blive oversvømmet. 

Derudover kan vandet langs de udsatte kyster erodere eventuelle skråninger og klinter og gøre færdsel på stranden usikker.

Vejrsituationen onsdag den 24. oktober 2018. Den kraftige blæst vil få vandet til at stige langs flere kyststrækninger.

Vandstanden kulminerer fra sidst på formiddagen til tidlig eftermiddag onsdag, hvorefter den langsomt begynder at falde igen.

Vand fra nord og øst

Udover vand som strømmer ind i Østersøen fra Nordsøen via Kattegat og resten af de indre danske farvande, blæser der onsdag også kraftig nordenvind over en stor del af Østersøen.

Det gør, at vandet stuves op fra begge sider og dermed når en maksimal vandstand på omtrent én meter over normal vandstand.

Sidst vi havde en regulær stormflod i de indre danske farvande var under stormen Ingolf den 29. oktober i fjor, hvor vandstanden i Odense Fjord nåede 1,68 meter over daglig vande.