Vejr

Derfor er FN’s halve grad afgørende for din fremtid

En grad varmere klima vil udløse ekstremt vejr og drive hundreder af millioner mennesker på flugt og koste dyrearter og nationer livet.

Konsekvenserne af den globale opvarmning er velkendte. Scenarierne omfatter uddøde dyre- og plantearter, beboede øer og kystområder, der forsvinder i havet, nationer der går under og kæmpemæssige flygtningestrømme.

Nu har FN i den seneste rapport fra klimapanelet IPCC sat fokus på forskellen mellem en temperaturstigning på halvanden grad og de to grader, som verdenssamfundet hidtil har gået ud fra. Og den halve grad kan få en kæmpe betydning, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Andreas Nyholm.

- Der kan være enorm forskel på, om vi når to eller kun halvanden grads stigning. Alene i antallet af klimaflygtninge kan det betyde en forskel, der skal måles i millioner af mennesker, forklarer Andreas Nyholm.

Gode argumenter for at stoppe nu

Han minder om, at den første grads temperaturstigning i forhold til før industrialiseringen allerede er en realitet. Det, som er i spil nu, er, om politikerne kan blive enige om at holde den kommende stigning nede på en halv grad eller det dobbelte. Netop det giver klimarapporten gode argumenter for at gøre.

- Rapporten viser, at det vil kunne betale sig økonomisk for eksempel at investere vindenergi og CO2-lagring for at holde temperaturstigningen nede. Den er en øjenåbner for FN. Det kan faktisk lade sig gøre at gøre en forskel, men det skal ske nu. Det er muligt inden for de næste 10 år, men vi skal begynde nu. Om bare tre eller fem år kan det være for sent at gå i gang, siger Andreas Nyholm.

Stigningerne kan mærkes

Den nuværende temperaturstigning på en grad har ifølge FN allerede moderate konsekvenser.

- Vi ser allerede konsekvenserne på global skala. Det er flere tørker og flere ekstreme nedbørshændelser, men vi er stadig nede i de knap så katastrofale konsekvenser, hvis vi ser på, hvor mange mennesker det påvirker, og hvordan de forskellige økosystemer påvirkes, fortæller Andreas Nyholm.

IPCC kigger på flere faktorer. Det kan være, hvordan en halvanden grads stigning vil påvirke mennesker, landområder og økosystemer.

- Der er gigantisk forskel, hvis vi for eksempel kigger på noget så iøjnefaldende som koraller. Nærmest alle koraller i verden vil være uddøde ved to grader, mens det kun vil være omkring halvdelen, hvis temperaturstigningen holdes nede på halvanden grad, siger Andreas Nyholm.

Danmark kan blive endnu varmere

Selvom den globale temperaturstigning holdes på en halv og ikke en hel grad i forhold til nu, kan stigningen godt blive højere i Danmark.

- I Danmark vil mange måske sige, at en halv grad ekstra da ikke kan gøre en forskel, og det er heller ikke sikkert, at det vil få den store betydning her i landet, hvor vi kan bygge dæmninger. Men der vil komme kraftigere skybrud, og det er kommunerne også ved at gøre sig klar til. Vi skal huske på, at sommertemperaturen sagtens kan stige en hel grad i Danmark, selvom den globale temperatur kun stiger med en halv, forklarer Andreas Nyholm.

10 centimeter højere vandstand

Hvis verdenssamfundet får held med at holde temperaturstigningen nede på halvanden grad, vil vandstanden stadig stige med 10 centimeter.

- For folk i sårbare områder på øer og ved kyster kan det gøre forskellen på, om deres hjem bliver oversvømmede eller ej, fortæller Andreas Nyholm.

Uvejr, udryddelse og flygtninge

De globale temperaturstigninger kommer under alle omstændigheder til at få stadig større konsekvenser i de kommende år. Tørke, øget nedbør, kraftigere orkaner, dyrearter og økosystemer under pres og klimaflygtninge. Spørgsmålet er bare, hvor alvorlige konsekvenserne skal blive.

- Selvom den halve grad ekstra ikke lyder af meget, er det nogle store tal, når man kigger på antal mennesker, der må flytte. Der vil også komme mange konsekvenser ved halvanden grad, men de vil være nemmere at håndtere, end hvis temperaturen stiger to grader, slutter Andreas Nyholm.

Et midtvejs pejlemærke

Professor i klimaforandringer og glaciologi samt administrerende direktør for Nansen Center i Bergen, Sebastian H. Mernild, kalder de halvanden grad for et politisk pejlemærke,

- Det er en midtvejsevaluering, som jeg ser det. Det er en første advarsel i forhold til det, vi står overfor, lyder det fra professoren, der er en af verdens førende klimaforskere og udvalgt af FN's klimapanel som hovedforfatter på panelets sjette klimarapport, der kommer i 2022.

- Når vi ser på det, som er meldt ind af frivillighedens vej efter Paris-aftalen, peger det mod en temperaturstigning på tre til 3,5 grader i runde tal, og det ligger jo betydeligt over de 1,5, siger han. Dermed mener han også, at meget tyder på, at det er der, vi ender.

Vi har en halv grad til gode

Sebastian H. Mernild forklarer, at den halve grads ekstra stigning formentlig vil indtræffe, selv hvis vi stoppede al udledning med øjeblikkelig virkning. Der er nemlig en forsinkelse på temperaturstigningen i forhold til udledningen. Alene det gør, at vi er cirka den sidste halve grad bagud. Han kalder klimarapporten for dyster læsning:

- Når først vi har sat skub i de her kæmpestore iskapper, som vi er ved at klimapåvirke nu, så standser man dem ikke bare lige sådan uden videre. Det vil sige, at de her processer fortsætter på den anden side af et klima, der er halvanden eller to grader varmere.