I dag slår intet en kategori 5-orkan - men orkaner i kategori 6 og 7 kan blive fremtiden

16x9
Orkanen Florence set fra Den Internationale Rumstation, ISS den 12. september 2018 Foto: Alexander Gerst / NASA

Kategori 5-orkaner er i dag er det mest voldsomme vejrfænomen vi kender. I fremtiden er der brug for endnu kraftigere betegnelser.

Det mest voldsomme vejr der findes på denne jord, er tropiske orkaner. Vinden kan rive bygninger i stykker. Stormfloden kan sætte kystbyer under vand. Og regnmængderne kan forårsage jordskred og skabe enorme oversvømmelser langs floder. 

Disse ødelæggelser ser ud til at blive værre i fremtiden. Forskere er nemlig overbeviste om, at fremtiden vil byde på flere såkaldte supertyfoner og 'major hurricanes'. Der kommer derfor også flere orkaner i den kategori, vi i dag kalder kategori 5-orkaner. Og en del af dem bliver så voldsomme, at de egentlig burde placeres i en helt ny kategori.

Tropiske cykloner

Supertyfoner er en betegnelse for de kraftigste tropiske cykloner i Stillehavet nær Asien.

Betegnelsen bruges for tyfoner af kategori 4 og 5.

"Major hurricanes" er en betegnelse for kraftigste tropiske orkaner I nordlige Atlanterhav og i Stillehavet nær Nordamerika og Mellemamerika. Betegnelsen bruges for "hurricanes" af kategori 3 til 5.

Ødelæggelser i Puerto Rico efter Hurricane Maria i 2017.  Maria var en kategori 5 orkan. 3057 mennesker mistede livet
Ødelæggelser i Puerto Rico efter Hurricane Maria i 2017. Maria var en kategori 5 orkan. 3057 mennesker mistede livet Foto: Hector Retamal / Ritzau Scanpix

Orkanskalaen bør udvides med flere trin

I dag benyttes den såkaldte Saffir-Simpson-skala til kategorisering af orkaner. Den blev skabt i 1969 af to amerikanske meteorologer og er defineret ud fra vindens styrke.

Kategori 1-orkaner begynder ved 33 meter per sekund (120 km/t), og ved vindhastigheder på over 70 meter per sekund (250 km/t) er man oppe i en kategori 5-orkan.

Oversvømmelser i North Carolina efter Florence
Oversvømmelser i North Carolina efter Florence Foto: Chip Somodevilla / Ritzau Scanpix

I USA har man, siden man begyndte at registrere, registeret 49 orkaner af kategori 5, hvoraf 10 har målt minimum 80 meter i sekundet (290 km/t). Det har fået flere meteorologer og forskere til at foreslå, at man indfører endnu et trin på orkanskalaen.

Fakta om tropiske orkaner

Fakta om tropiske orkaner

  • Kendes fra mange steder i troperne bortset fra Sydamerikas vestkyst og Afrikas sydvestkyst, hvor havvandet er for koldt.
  • Måles på en skala fra et til fem efter vindhastighed og centertryk, hvor fem er den voldsomste med en vindhastighed på over 69 meter i sekundet.
  • Opstår i områder med lavtryk over havet, hvor vandets temperatur er omkring 26-27 grader, så der sker en høj fordampning - orkanens vigtigste energikilde.
  • I den vestlige del af Stillehavet og i Det Indiske Ocean kaldes en orkan for cyklon.

Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas fra Københavns Universitet er enig i, at man godt kunne bruge flere trin på orkanskalaen.

- Det er vindtrykket, der er ødelæggende. Når man fordobler vindhastigheden, bliver vindtrykket fire gange så stort. Det betyder, at den ødelæggende effekt er 30 procent større ved 80 meter per sekund i forhold til 70 meter per sekund.

- Man kan sagtens indføre flere trin på orkanskalaen end 6. Det vil bare være meget sjældent de kommer i brug, siger Eigil Kaas, som samtidig påpeger, at andre effekter end vinden kan have enorm betydning for de ødelæggende effekter.

- Stormflod og regnmængder vokser generelt også med orkankategorien, så her kan flere trin på skalaen også give mening.

Patricia kunne betegnes som kategori 7-orkan

Hvis man indførte orkankategori 6 for intervallet 80 til 90 meter i sekundet og kategori 7 fra 90 meter i sekundet, ville orkanen Patricia i det østlige stillehav være en orkan i kategori 7. Da orkanen Patricia kulminerede i det østlige stillehav i 2015, måltes en middelvind på 96 meter i sekundet (345 km/t). Patricia gik senere i land i Mexico, men her var den heldigvis aftaget til en kategori 4-orkan. 

Højhus i Hongkong efter supertyfonen Mangkhut
Højhus i Hongkong efter supertyfonen Mangkhut Foto: Anthony Wallace / Ritzau Scanpix

Robert Simpson, der var med til at skabe orkanskalaen, mener ikke, det er nødvendigt med endnu et trin, da skalaen er konstrueret til at beskrive den potentielle skade en orkan kan yde på bygninger. Robert Simpson mener, at når vinden overgår 250 kilometer i timen, så forårsager vinden store skader uanset, hvor godt bygningerne er konstrueret.

Fremtiden byder på flere kraftige orkaner

- I fremtiden forventer vi flere af orkaner fra kategori 3 og opefter. Det hænger blandt andet sammen med, at havtemperaturerne stiger, forklarer Eigil Kaas.

Men det behøver ikke nødvendigvis betyde, at der kommer flere tropiske orkaner. Nogle studier har vist et lille fald af orkaner i kategori 1 og 2, mens andre studier viser at antallet stiger. Der er dog stor enighed om, at der kommer flere af de kraftigste orkaner.