Vejr

Klimaforandringer kan give flere skybrud - men København sikrer sig

For fire år siden blev Hovedstadsområdet ramt af et af de kraftigste skybrud i nyere tid - men konsekvenserne vil måske blive mindre slemme fremover.

I denne uge har TV 2 sat fokus på de store klimaudfordringer, som vi står overfor. Udover de ting, man kan gøre for selv at reducere sin udledning af CO2, så har samfundet også gjort ting for at tilpasse sig det ændrede klima.

Et af de mest levende eksempler på direkte nye klimatilpasningstiltag, kan vi finde under jorden i København. Her skal kæmpemæssige rør beskytte hovedstaden mod fremtidige, ekstreme skybrud.

Med stigende temperaturer - både globalt og lokalt - kan luften indeholde mere vanddamp. Mængden af vanddamp i luftmassen kan direkte oversættes til regnvejr der potentielt kan blive endnu kraftigere.

Derfor tyder alt på, at der vil komme flere - og kraftigere - skybrud i fremtiden, men vi har allerede oplevet, hvad naturen kan udrette af skader i København, når himlen for alvor åbner sine sluser.

Et sådant skybrud, ramte København for præcis fire år siden.

Kraftig regn og skybrud - definitioner

  • Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer
  • Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter
  • Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Over 120 millimeter regn

Umiddelbart åndede alt fred og idyl den 30. august 2014, men natten til den 31. august, bevægede flere meget kraftige tordenbyger sig op over København fra syd og sydøst.

Bygerne opstod i en varm, ustabil luftmasse, og bevægede sig som perler på en snor ind over København.

Så snart den første byge var ved at dø ud, blev den afløst af en ny, kraftig byge, og derfor blev det ved med at regne særdeles kraftigt i flere timer.

Da københavnerne spærrede øjnene op søndag morgen den 31. august, var det mange steder til oversvømmede veje, kældre, viadukter og parkområder.

Mange steder i København faldt der mellem 50 og 100 millimeter regn, og de allerstørste nedbørsmængder blev målt hos DMI på ydre Østerbro.

Her løb 122,1 millimeter regn igennem nedbørsmåleren i forbindelse med selve uvejret, men tidligere på dagen havde et andet regnvejr også givet lidt nedbør, så da det foregående døgns nedbørsmængde blev opgjort om morgenen, var der i alt faldet 129,1 millimeter regn på 24 timer.

Da skybruddet var mest intenst, blev der på 30 minutter målt 50,7 millimeter regn – altså mere end tredobbelt skybrud.

I Botanisk Have, centralt i København faldt der i alt 119,5 millimeter regn, mens en privat nedbørmåling på Lynetten havde målt ekstreme 157 millimeter regn.

Det voldsomste siden 2011

Skybruddet for fire år siden,mindede på mange måder om det historiske skybrud den 2. juli 2011. Dengang faldt der 135,4 millimeter regn i Botanisk Have, og der blev sat nye rekorder for mest regn målt på henholdsvis 10- og 30 minutter.

På samme måde blev mange vejstrækninger oversvømmede igen i 2014 – blandt andet den på det daværende tidspunkt endnu ikke færdigbyggede Nordhavnstunnel på ydre Østerbro.

Nye tiltag skal sikre mod fremtidige ekstremskybrud

De voldsomme skybrud for syv og fire år siden har været med til at fremskynde skybrudssikringen af København.

Københavns kommune har derfor afsat 11 milliarder kroner til byggerier og foranstaltninger, der kan forebygge ligeså ekstreme oversvømmelser ved fremtidige skybrud.

I dokumentaren 'Tanev og den ekstreme sommer' kan du se TV 2-meteorologen besøge ’Østerbrotunnellen’, som skal være med til at lede vand fra skybrud ud i havet, uden at det oversvømmer gader og stræder.

På samme måde er nye byggerier klimasikrede, og den nye metroring (cityringen) som åbner i København i 2019, kan modstå både ekstreme regnskyl og høje vandstande.