Vores jord

Klima for dummies - Tanev giver svar på de vigtigste spørgsmål

Kan du finde ud af, hvad der er op og ned i klimadebatten? Tanev udreder de vigtigste begreber

Klimaet er afgørende for din eksistens her på jorden, men klimaet omkring dig er under forandring. Kort fortalt oplever vi en global opvarmning, der medfører en række klimaforandringer.

Der er bred enighed blandt forskerne om, at opvarmningen er en følge af en menneskeskabt drivhuseffekt udløst af drivhusgasser i atmosfæren.

Blandt konsekvenserne er oversvømmelser og varmere, vildere vejr. I værste fald kan situationen komme ud af kontrol. Peter Tanev fra TV 2 Vejret gør os her lidt klogere på de afgørende begreber.

Hvad er drivhuseffekten?

- Drivhuseffekten er atmosfærens evne til at holde på en del af solens varme ved hjælp af de drivhusgasser, der er i atmosfæren. Drivhuseffekten giver jorden et klima i balance på cirka 15 grader, mens det uden drivhuseffekten ville være cirka 30 grader lavere.

Hvad er så den forøgede drivhuseffekt?

- Ved at tilføre atmosfæren flere drivhusgasser, gør vi atmosfæren i stand til at holde på mere varme, og det kaldes den forøgede drivhuseffekt. Ifølge FN’s klimapanel er det omkring 95 procent sikkert, at den forøgede drivhuseffekt er menneskeskabt på grund af vores udledning af drivhusgasser i atmosfæren.

Hvordan står det til med den stigende vandstand?

- De sidste hundrede år er vandstanden steget med 10 centimeter. Den globale vandstand stiger cirka tre millimeter om året, men forventes at accelerere hen over de næsten hundrede år, så vi får en samlet vandstandsstigning på cirka 80 centimeter. Det tal er dog forbundet med stor usikkerhed. Hvis al isen på Grønland smeltede, ville vandstanden stige med syv-otte meter. Hvis Sydpolens is smeltede bort, ville det være op til 60 meter.

Hvad er en dominoeffekt?

- Det er en effekt, hvor klimaet ændrer på en ting, som får konsekvenser for en eller flere efterfølgende mekanismer. Et eksempel kan være, når en hvid overflade som havis smelter bort. Isen reflekterer en stor del af solens stråler, og den erstattes af en mørk havoverflade, der reflekterer mindre af solens lys og samtidig varmes op af solens stråler. Det kan så betyde, at vejret i området forandrer sig. Dominoeffekten i det her tilfælde er, at isen smelter, og vandet varmes op, så vejr og klima ændrer sig.

Hvilken betydning har drivhusgasser?

- Drivhusgasserne absorberer varmestråling/varme fra jorden og opvarmer dermed atmosfæren. De gængse drivhusgasser er vanddamp, metan og CO2. Gasserne er naturligt forekommende og er i rette mængde afgørende for et klima i balance. Udfordringen kommer, når vi udleder flere og flere drivhusgasser i atmosfæren.

Hvad er albedo?

- Albedo er en betegnelse for en overflades evne til at reflektere stråling. For eksempel er hvid nyfalden sne i stand til at reflektere 90-95 procent af solens lys, mens en sort overflade næsten ikke reflekterer noget. Hvid nyfalden sne svarer i så fald til en albedo på 90-95, mens en ren sort overflade har en albedoværdi nær nul.

Hvordan står det til med klodens is?

- Grønland mister 375 kubikkilometer is om året, og havisen ved nordpolen har i de seneste år nået ned på den laveste udbredelse nogensinde. Havisen ved Nordpolen nåede i 2012 den mindste udbredelse nogensinde. Her blev den målt til cirka halvt så stor som det normale. Siden da er den vokset ind smule igen, men den er dog langt fra det normale. I det 20 århundrede har afsmeltet is fra Grønland betydet, at havstanden er steget med 2,5 centimeter.

Hvad betyder tipping points?

- Et tipping point er der, hvor vores klima når et nyt niveau, og vi ikke længere er i stand til at vende tilbage til det gamle. Når vi krydser et tipping point, kan vi opleve, at ændringer i klima og vejr bliver selvforstærkende og accelerer til det værre.

Hvad ser vi, hvis vi tager temperaturen på jorden?

- Temperaturen på jorden er steget cirka 1,1 grad siden 1880 og forventes at stige mere i de kommende årtier. Parisaftalen fra 2015 gav håndslag på, at vi skal holde temperaturstigningen på maksimalt to grader. Vi har altså kun 0,9 grader tilbage at give af. Mange mener dog, at det er urealistisk og frygter en temperaturstigning på tre til fire grader.

Hvilke konsekvenser har drivhuseffekten?

- Allerede nu er temperaturen steget, og det forventes at blive endnu varmere i fremtiden. Kigger vi på klimamodellerne, er det tydeligt, at det vil få konsekvenser for vores vejr. Det danske vejr forventes at blive mere ekstremt. Det betyder, at enkelte hændelser fx varme dage, skybrud og storm kan blive voldsommere i fremtiden. Det betyder også, at vores vejrsystemer kan blive mere fastlåste over længere perioder og dermed give os ekstremt vejr som langvarig hede, tørke, regnvejr og blæst.