Vejr

Blæsende vejr giver ekstrem brandfare i Danmark

Ekstrem brandfare på grund af tørken og det blæsende vejr. (Arkivfoto). Morten Stricker / Scanpix Denmark

Indekset for spredning af brande er i Danmark ligeså højt som i flere Middelhavslande.

Det blæsende vejr kombineret med tørken giver nu ekstra høj risiko for, at selv en mindre naturbrand kan brede sig og komme ud af kontrol.

Ifølge Europæiske Informationssystem for Skovbrande, EFFIS, at der fredag meget høj fare for at brande kan sprede sig i Danmark.

Brandspredningsindekset den 6. juli 2018.

Det såkaldte brandspedningsindeks ligger flere steder i landet på højeste niveau og kategoriserer risikoen, for at en brand kan sprede sig, som værende meget høj.

Den kraftige blæst og den øgede brandfare overalt i Danmark betyder, at blot en gnist eller en opvarmet genstand kan antænde en brand, der lynhurtigt kan brede sig.  

Der er således stor risiko for, at det, der ellers blot var blevet en mindre naturbrand, hurtigt kan brede sig til et stort område. Og i det blæsende vejr kan brande ofte springe og på den måde komme ud af kontrol.

Brandspredningsindekset den 6. juli 2018.

Riskoen for at brande kan sprede sig i Danmark er på et af de højeste niveuaer i Europa, og kun i den nordøstlige del af Tyskland og i Middelhavslandene er risikoen for spredning ligeså stor.

Tørken og den øgede brandfare fortsætter

Der er i den kommende uge ikke udsigt til nævneværdig nedbør, som kan ændre på den høje brandfare i Danmark.

Tværtimod vil der med tørt og blæsende vejr ske en øget udtørring af jord og vegetation.