Vejr

Tørken gør Danmark til et af de mest brandfarlige områder i Europa

Brandfaren i Danmark når nu nye højder og på fredag kan der opstå en kritisk situation.

Den ekstreme tørke har nu nået et niveau, så Danmark er et af de steder i Europa med størst brandfare.

Den forøgede brandfare giver afbrændingsforbud i hele landet, og tørken betegnes af landbrugsinfo.dk, som værre end den historiske tørkesituation i sommeren 1992. 

Det betyder ifølge det europæiske skovbrands informations system, EFFIS, at der onsdag er høj eller meget høj brandfare i Danmark.

Det er et niveau, der lige nu kun ses højere i dele af Spanien, Tyrkiet og i Sydsverige, som også er hårdt ramt af tørke. 

Brandfare som i Middelhavlandene

I Danmark er brandfaren højest i den østlige del af landet, hvor der siden starten af maj ikke er faldet nævneværdige mængder nedbør.

På Bornholm er der i Østerlars ifølge DMI kun faldet 12 millimeter regn siden 1. maj.

Brandfareindekset er i et område på Sydøstsjælland torsdag kategoriseret, så brandfaren betegens som værende meget høj.

Det er det næsthøjeste niveau på brandfareindekset, som oprindeligt er udviklet til at beskrive risikoen for skovbrande i Canada.  

Normalt ser man kun sådanne værdier i Middelhavslandene i løbet af sommeren, hvor der jævnligt opstår kraftige skovbrande.

Fredag kan der opstå kritisk situation i Danmark

De kommende dage øges risikoen for brande i Danmark og med tiltagende vind forudser EFFIS, at det såkaldte indeks for, at skovbrande kan sprede sig, vil stige til det højeste niveau på indekset.  

Fredag vil Danmark ligge i det område, der har den aller højeste fare for spredning af skovbrande i hele Europa.

Det betyder, at selv en mindre brand hurtigt vil kunne brede sig til et stort område.

Afbrændingsforbud i hele landet

Brandfaren betyder, at der nu er afbrændingsforbud i alle landets kommuner.

- Det er en rimeligt ekstrem situation, vi er i lige nu. Der er ikke nogen i beredskabet, der har et ønske om at gribe ind i folks mulighed for at hygge sig og have en dejlig sommer med bål og grill. Men når det bliver så ekstremt tørt, som det er i øjeblikket, så er det desværre nødvendigt, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Tørken og den øgede brandfare fortsætter

Der er i den kommende uge ikke udsigt til nævneværdig nedbør, som kan ændre på den høje brandfare i Danmark.

Tvært imod vil der med tørt og blæsende vejr ske en øget udtørring af jord og vegetation.