Vejr

Tæller du rigtigt? Så langt væk er tordenvejret

De fleste betragter det som børnelærdom, men mange af os gør det helt forkert.

Det rumler, man ser et stort lysglimt - og så kommer braget.

Regn og torden har allerede i et par omgange ramt Danmark dette forår. Senest med talrige lyn og skybrud i slutningen af april, hvor videoen øverst også er fra.

Og nogle gange kan der gå helt sport i at tælle får, ølkasser - eller bare sekunder - mellem lysglimtet fra lynet og det efterfølgende tordenbrag.

Antallet af sekunder delt med tre giver afstanden i kilometer

For de fleste ved, at man på den måde nemlig kan beregne afstanden til lynnedslaget, og selvom mange af os betegner det som børnelærdom fra de mindste skoleklasser, er der også mange af os, som gør det helt forkert.

Så lad os slå det fast med det samme: For hver 3 sekunder der går imellem lyn og tordenbrag, er tordenvejret - eller rettere lynet - cirka én kilometer væk. 

Det anbefales altid, at man søger ly for torden, så snart man kan høre den første rumlen.

Lyn skaber en pludselig trykbølge 

Når et lyn slår ned, opvarmes luften så hurtigt, at der opstår en trykbølge, som bryder lydmuren og dermed skaber tordenbraget.

Lyden fra tordenbraget udbreder sig igennem luften med cirka 340 meter per sekund svarende til 1225 kilometer i timen, så efter cirka tre sekunder når lyden fra tordenbraget frem til områderne, der befinder sig én kilometer væk fra nedslaget.

Højt brag eller dyb rumlen

Slår lynet ned tæt på, vil man høre et stort og højt brag, som om luften nærmest 'flækkes'. Er lynet længere borte, hører man typisk en dyb rumlen over flere sekunder. 

Lyn, der er over 15 kilometer væk, kan sjældent høres, men kan de alligevel ses, taler man om kornmod.

Den skarpe læser vil sikkert studse over, at vi her ikke har nævnt noget om hastigheden af lyset fra lynet, og det skyldes det simple faktum, at lyset bevæger sig så ekstremt hurtigt, at det ikke behøves at blive taget med i beregningerne.

Lyset bevæger sig med en hastighed på cirka 300.000 kilometer per sekund eller omtrent 880.000 gange hurtigere end lyden.

Dermed vil lyset fra lynet kunne have bevæget sig over en afstand svarende til godt 22 gange rundt om jorden, inden tordenbraget ville kunne høres bare én kilometer væk.