Vejr

Påskedag blev den mest snerige i mere end 100 år

Den blev også iskold. Det er 20 år siden, det har været så koldt så sent på året.

Det var ingen aprilsnar påskedag, da sneen fra morgenstunden væltede ned over store dele af Danmark. Bornholm blev ramt af snestormslignende tilstande, og flere steder krøb termometret kun lige akkurat op over frysepunktet.

Det vinterlige vejr er helt usædvanligt koldt og snerigt for årstiden.

Det viser sig efter TV 2 VEJRETs grundige gennemsyn af data for påskevejret og temperaturmålinger siden 1873.

Vi har ikke tidligere haft 35 centimeter sne påskedag 

Vi har, efter alle data at bedømme, haft den mest snerige påskedag i mere end 100 år.

Flere år har det sneet i helligdagene op til påske - eksempelvis så sent som i 2013 - men intet år er der tegn på, at der som i år lå 35 centimeter sne hen over landet påskedag.

Det var tilfældet i år, hvor hele den sydlige del af landet stod op til vintervejr, og på dele af Fyn lå der op til 35 centimeter, der i sig selv er en usædvanlig stor mængde sne i Danmark.

Sne i Vester Skerninge på Fyn påskemorgen den 1. april 2018.

Tættest på disse snemængder kom man påskedag 2008, hvor der også faldt store mængder sne.

Dengang var det et lille polarlavtryk, der bevægede gennem Nordjylland, som i Skagen gav 21 centimeter sne.

Desuden var der påskedag også snestormslignede tilstande med sne, blæst og fygning på Bornholm, hvor politiet frarådede al unødvendig udkørsel.

Ikke tidligere har der ifølge optegnelserne været lignende voldsomt vintervejr en påskedag.

Dermed skal vi efter alt at dømme mere end 100 år tilbage i tiden for at finde en påskedag med mere sne end i år.

Ikke set koldere på Samsø siden 1998

Ud over en snerig påskedag, så blev det også en af de koldeste dage i mange år - så sent på året.

Det viser data fra Tranebjerg på Samsø, som er et af de få steder i landet, hvor der har været foretaget daglige temperaturmålinger siden 1873.

Her nåede temperaturen da det var varmest sidst på eftermiddagen op på 3,4 grader.

Det er en dagtemperatur, vi skal tilbage til den 2. april 1998 for at finde lavere så sent på året.

Det kan dog være koldere i starten af april. Den laveste dagtemperatur på denne tid af året på Samsø er -1,2 grader målt den 4. april sidst på isvinteren 1941/42 - hvor den forudgående marts måned i øvrigt blev den koldeste nogensinde i dansk vejrhistorie.

Bornholm og København havde koldeste dag i 10 år

Også ved Landbohøjskolen i København og ved Hammerodde på Bornholm, der har daglige temperaturmålinger siden 1873, har man påskedag målt de laveste dagtemperaturer i mange år.

Ved Landbohøjskolen nåede temperaturen 3,7 grader, mens den ved Hammerodde blot nåede op på 1,9 grader.

Begge temperaturer er de laveste maximumtemperaturer målt de to steder så sent på året siden 2003.