Vejr

Nyt snevejr og snefygning på vej – rammer i aften og i nat

Der kan falde over 10 centimeter sne, når et udbredt snevejr i det kommende døgn bevæger sig op over Danmark.

Selvom vi er i slutningen af marts, og foråret burde have indfundet sig over Danmark, så venter der mere vintervejr til store dele af landet.

De første smagsprøver på det vintervejr, der venter, har man allerede fået flere steder i landet, hvor man tirsdag havde sne på Læsø, og onsdag morgen stod man på store dele af Sjælland og Fyn op til vintervejr.

Lavtryk og fronter giver snevejret

Det kommende døgns vintervejr kommer i forbindelse med et lavtryk, der fra sydvest bevæger sig op over Mellemeuropa og frem mod Østersøen.

Prognose: Vejrkort for natten til skærtorsdag. Et lavtryk bevæger sig syd om Danmark og sender fronter med sne op over landet.

Den tilhørende frontzone med sne vil i aften og i nat langsomt bevæge sig op over Danmark fra sydvest, og fronten ventes skærtorsdag at gå i stå over den sydlige del af landet.

Breder sig op over landet i aften og i nat

I løbet af aftenen kommer der efterhånden udbredt slud og sne i den sydvestlige del af landet, og i takt med at nedbørområdet bevæger sig mod nord, vil nedbøren overvejende falde som sne ved temperaturer lige omkring frysepunktet.

Ved midnatstid ventes snevejret at være nået frem til en linje fra Ringkøbing Fjord over Trekantsområdet til den sydvestlige del af Fyn.

I løbet af natten breder sneen sig videre mod nord og øst, så hele den sydlige halvdel af landet skærtorsdag kan stå op til snevejr.

Blæst og frostvejr giver risiko for snefygning

Over de sydligste egne ventes sneen at falde ved temperaturer lige omkring eller over frysepunktet, men hen over Midt- og Østjylland, store dele af Fyn samt dele af Sjælland og Bornholm vil kombinationen af frostvejr, snefald og en hård sydøstenvind kunne give snefygning.

Stedvis kan det give drivedannelse på syd-nordgående veje.

Her er der risiko for snefygning fra natten til skærtorsdag.

Mange steder vil den sne, der falder, dog være så tung, at den ikke kan fyge - og i stedet er den god at bygge snemænd af.

Snevejret ventes skærtorsdag at fortsætte hen over den sydlige halvdel af landet, hvor der fortsat vil være både fygning og risiko for sneglatte veje.

Kan give over 15 centimeter sne

Fronten vil fortsat ligge hen over Danmark langfredag, hvor der enkelte steder stadig kan komme lidt sne.

Prognose: Så meget sne ventes der at falde frem til langfredag klokken 10.

Ifølge de seneste prognoser kan der fra onsdag aften og frem til langfredag falde mellem 10 og 15 centimeter sne, hvor der kommer mest - og lokalt kan det ikke udelukkes, at der falder større mængder.

Sådanne snevejr, hvor en frontzone ligger stort set stille over længere tid, kan hen over et døgn give store mængder sne.

Usædvanligt sent vintervejr

Selvom det kan sne i alle forårsmånederne, så er det langt fra hvert år, vi ser så markant vintervejr sidst i marts.

Det kan dog lade sig gøre med både store mængder sne og forårssnestorme.

Den 29. marts 1985 gav et lille intenst polarlavtryk 40 centimeter sne og vindstød af stormstyrke, og den 14. april 1966 blev Danmark ramt af alle tiders sene snestorm, hvor store mængder sne, kraftig blæst og dagsfrost gav et usædvanligt sent vintervejr.

I nyere tid har vi også haft sene snevejr. I 2016 faldt der lokalt store mængder sne den 24. april, og i 2011 var der flere steder i landet snevejr så sent som den 3. maj.