Vejr

TV 2 VEJRET varsler - her er der risiko for vindstød af stormstyrke

Ved Østersøen er der fredag risiko for vindstød af stormstyrke.

En kraftig østenvind med vindstød af stormstyrke står ind over dele af Danmark fredag.

Det blæsende vejr ventes at fortsætte, så resten af dagen har TV 2 VEJRET udsendt varsel om vindstød over 24,5 meter per sekund over den sydlige del af landet.

Allerede fredag morgen har man på Rømø og ved Kegnæs på Als målt vindstød af stormstyrke. Mest har det blæst ved Kegnæs, hvor vindstødene har været oppe på 26,5 meter per sekund.

TV 2 VEJRETs varsel, der foreløbigt gælder frem til midnat, lyder på risiko for vindstød af stormstyrke på Bornholm, Møn, Falster, Lolland, Sydsjælland, Langeland, Det Sydfynske Øhav, samt den sydøstlige del af Sønderjylland.  

Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten kan blæse ned, store grene kan knække, træer kan vælte, og der er risiko for, at broer må lukkes for trafik.