Sidste chance for at se imponerende ispanser langs danske kyster

Isende kulde og bølgernes skumsprøjt har de seneste dage dannet flotte isformationer langs kysterne.

Et imponerende ispanser kan ses langs de østvendte danske kyster, hvor moler og badebroer er panseret ind is.

Det er den iskolde østenvind og skumsprøjt, der i forening har dannet det i Danmark relativt sjældne fænomen.

Og vil man gerne se det med egne øjne, så er det sidste chance i dag.

Ved østvendte kyster kan man se et imponerende ispanser. Video: Anders Brandt

Selv om det tager nogle dage inden ispanseret smelter helt, så er det søndag sidste dag med dagsfrost i det meste af landet - og derfor sidste dag, hvor ispanseret på molerne vil forblive intakt.

Ferskt vand og iskold luft gav isen

At der dannes et ispanser langs havnemolerne i Danmark er et fænomen, der kræver voldsom kulde og blæst - og primært er forbeholdt søer.

Østersøen og Kattegat kan, når det fryser relativt hårdt i blæsende vejr, også lave ispanser.

Det er præcis, hvad vi har set under kuldebølgen, der kulminerede midt på ugen.

Det vand, der sprøjtede ind over molerne ved kysterne, havde et relativt lavt saltindhold. Således har Østersøens vand et saltindhold på cirka 1 procent, som betyder, at vandet allerede fryser til is ved blot -0,5 grader.

I Vesterhavet er der til sammenligning over 3 procent salt i vandet, som betyder, at vandet først vil fryse til is ved en temperatur omkring -2 grader.

Det ferske Østersøvand frøs således lynhurtigt til is på alt, hvad det ramte. Lufttemperaturen var mellem 2 og 5 graders frost, da det tirsdag og onsdag var varmest, og de genstande, vandet er frosset på, kan have været endnu koldere.

Hvert skumsprøjt gav et nyt lag is

Hver eneste skumsprøjt blev således lynhurtigt frosset til is, og hver gang en ny bølge slog ind over molekanten er der dannet et nyt lag - ligesom når man selv laver stearinlys og dypper en væge ned i flydende stearin i flere omgange.

Havde man ved Vesterhavet oplevet noget lignende ved de samme temperaturer, så er det ikke sikkert, at man havde fået et ligeså udbredt ispanser som det, man nu kan se ved Kattegat og Østersøens østvendte kyster.

Ses når vinterstorme rammer ferskvandssøer

Isformationer, som man ser det langs de danske kyster netop nu, er normalt noget, der hører hjemme når kraftige vinterstorme rammer store ferskvandssøer.

I USA har man seneste set det i december 2010, da billeder af et fyrtårn ved Cleveland med et tykt ispansere gik Verden rundt.

Her i Europa ses det oftest ved Sortehavet eller de store søer i eksempelvis Schweiz, hvor man ved Genevesøen flere gange har kunnet se et imponerende ispanser, efter bølger er slået ind over strandpromenaden i Geneve - og har glaseret den til i is.

.