Vejr

Pas på - tæt tåge i dele af landet

Tågen hænger tungt over det sydlige og sydvestlige Jylland til morgen. Arkivfoto. TV 2 VEJRET

Sigtbarheden er særdeles lav rundt omkring i morgentimerne.

Det handler om at være særlig opmærksom i trafikken fredag morgen og formiddag, for med sigtbarheder under 100 meter flere steder vil tågen kunne påvirke kørslen i høj grad.

Tågen hænger især tæt over Syd- og Sønderjylland, hvor der enkelte steder er meldinger om sigtbarhed helt ned til 50 meter.

Vejret er også diset og tåget længere mod nord og øst, så der er også risiko for tæt tåge på udsatte steder i Midt- og Østjylland samt stedvis på Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, mens forholdene er bedre i Nordjylland og på Bornholm.

Dis og tåge-typer

Dis
Når sigtbarheden er mellem 1000 meter og 10 km

Tåge
Når sigtbarheden er under 1000 meter. Tågen består af bittesmå vanddråber der 'svæver' i luften og er principielt en sky, der hænger helt nede ved jordoverfladen

Tæt tåge
Ofte benyttet begreb når sigtbarheden er under 100 meter

Rimtåge
Består i modsætning til almindelig tåge af bittesmå underafkølede vanddråber ved lufttemperaturer under frysepunktet. Når vanddråberne kommer i kontakt med en fast overflade afsættes de som rim

Iståge
Består af bittesmå iskrystaller der 'svæver' i luften. Iståge er et meget sjældent fænomen i Danmark da den typisk kræver temperaturer under -20 grader

Havgus
Er 'almindelig' tåge, der dannes, når varm luft strømmer hen over et relativt køligt farvand. Fænomenet ses typisk i Danmark fra april til juni.
 

På grund af relativt svage vinde vil tågen tage sin tid om at lette, så den forsvinder først helt mellem klokken 9 og 11. Herefter vil det dog fortsat være ret diset med lavthængende tågeskyer hist og her.

Tågen er dannet i løbet af natten i en noget klar og fugtig luft med svage vinde. I takt med at temperaturen er faldet, er luften blevet mere og mere mættet med vand, og til sidst blev der dannet tåge - på samme måde, som når den fugtige luft på badeværelset danner dug på det kolde spejl.

Da vinden forbliver i den svage ende af skalaen dagen igennem, vil der ikke være andet end solen til at opløse tågen, og da den stadig er svag her midt på vinteren, tager det sin tid.