Vejr

Global opvarmning gør 99 af 100 truede skildpadder til hunner

Menneskeskabte klimaforandringer skævvrider kønnene hos nyudklækkede grønne havskildpadder. WWF kalder situationen stærkt foruroligende.

For os mennesker er det vores gener, der bestemmer, hvilket køn vi bliver.

Sådan er det ikke for havskildpadder. Her afhænger det af, hvilken temperatur æggene ligger i, i perioden fra de bliver lagt, til de klækker.

Under optimale forhold vil de nederste æg i en havskildpadderede blive til hanner, mens de øverste æg, der ligger nærmere den varme sandoverflade, vil blive hunner.

Men den fordeling har den globale opvarmning lavet rod i.

Efterhånden som temperaturen stiger, bliver sandet varmere og varmere, og dermed bliver en større del af havskildpadderne af hunkøn.

På Australiens nordlige strande er hele 99,8 procent af de nyudklækkede grønne havskildpadder af hunkøn. Det viser et nyt studie, der er udgivet i Current Biology.

Tager tilbage til fødestrand

Den grønne havskildpadde er på IUCN's liste over truede dyr, og derfor kan det få fatale følger, hvis der stort set kun bliver udklækket hunner.

Vi skal handle nu – ellers når den grønne havskildpadde at uddø

Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Samtidigt vil konsekvenserne måske først kunne ses om en årrække, da havskildpadder først bliver kønsmodne efter 10 til 15 år.

Til den tid vil hunskildpadderne tage tilbage til den strand, hvor de selv er født, for at lægge deres æg, og hvis temperaturerne stadig er lige så høje som i dag, vil der igen stort set kun blive udklækket hunner, og det kan få stor betydning for den grønne havskildpaddes overlevelse.

- Stærkt foruroligende

WWF Verdensnaturfonden har deltaget i det nye studie, og generalsekretær Bo Øksnebjerg kalder de nye resultater ”stærkt foruroligende”.

- Her har vi endnu et trist eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at vi bremser klimaforandringerne. Men vi skal handle nu, ellers når den grønne havskildpadde at uddø, siger han i en pressemeddelelse.

Bo Øksnebjerg foreslår, at en her-og-nu-løsning kan være at sætte skyggenet op på strandene, så temperaturen i rederne kan sænkes.

Én af 1000 overlever

Skyggenet vil højst sandsynligt kunne ændre skildpaddeungernes kønsfordeling, men temperaturerne er desværre ikke den grønne havskildpaddes eneste udfordring.

Flere steder anses den grønne havskildpadde som en delikatesse, og både æg og kødet fra voksne skildpadder bruges derfor i madlavning.

Faktisk er det også sådan, skildpadden har fået sit navn, for selv om navnet antyder, at den grønne havskildpadde er grøn, er den nærmere blågrå som unge og brun som voksen.

Navnet kommer derimod fra dens fedt og brusk, som lige netop er grønt.

Desuden er havskildpaddernes overlevelse påvirket af menneskers tilstedeværelse på strandene. Havskildpaddeunger går automatisk mod den lyse horisont for at komme ud i vandet, når de er udklækket, men hvis der er elektrisk lys i nærheden, vil de i stedet gå i den retning, hvilket gør dem til lette ofre for rovdyr.

I gennemsnit overlever kun én ud af 1000 havskildpaddeunger indtil voksenalderen.