Vejr

Sker kun én gang hver 50. år: Her var højvandet historisk

Ved Nyborg nåede man den næsthøjeste vandstand i 127 år.

Stormen Ingolf blæste fra nord store mængder vand ned gennem Kattegat og gav søndag aften og natten til mandag forhøjet vandstand flere steder i fjordene i Nordsjælland, ned gennem Storebælt, på Nordfyn og i Østjylland.

Flere steder nåede vandet et historisk niveau og nåede op blandt de højeste vandstande nogensinde registreret.

Vandet blev fra nord presset gennem Kattegat, så man flere steder nåede en vandstand, som statistisk set kun opleves en gang hvert 20. eller 50. år.

Tredje højeste vandstand i 127 år

At der var tale om et sjældent højvande, viser tallene fra Slipshavn ved Nyborg ved vestlige del af Storebælt, hvor vandstanden sent søndag aften blev målt til 141 centimeter.

Det var lige over 50-års-hændelsen, som for Slipshavn er 140 cm, og så er det den tredjehøjeste vandstand registreret dér, siden man i 1890 begyndte målingerne.

De 140 centimeter målt søndag aften overgås kun af stormfloden i november 2006, hvor vandstanden nåede op på 177 centimeter og i december 2013, hvor stormen Bodil pressede vandet op på 146 centimeter.

Fire centimeter fra rekord i Odense

Også i Odense Fjord var vandstanden historisk høj.

Her nåede den sidst på aftenen 168 centimeter, der er lige under 50-års-hændelsen på 170 centimeter.

Højvandet blev i Odense Fjord det næsthøjeste man har oplevet siden 1978, og det overgås kun af stormfloden i november 2006, hvor vandet steg til 174 centimeter.

Roskilde Fjord slap med skrækken

Det var dog Roskilde Fjord de flestes øjne var rettet mod, og her slap man med vandstande under dem, der ramte under stormene Bodil og Urd.

Alligevel var de 135 centimeter, der blev målt natten til mandag, tæt på de 137 centimeter, som er 20-års-hændelsen.

Vandstanden var den tredjehøjeste siden målingerne begyndte i 1992.

Også i Østjylland blev vandet presset op i højder man sjældent oplever. 

I Julesminde nåede man med 154 centimeter over 20-års-hændelsen på 148 centimeter, og man oplevede her den næsthøjeste vandstand siden 1991 - kun overgået af stormfloden i 2006, hvor man måle hele 163 centimeter.    

Kan være en stormflod

Om den forhøjede vandstand vil blive betegnet som en stormflod afgøres af stormrådet. Normalt betegnes et højvande som en stormflod, når vandstanden overskrider grænsen for en 50-års-hændelse.

Det oplevede man kun i Slipshavn ved Nyborg. 

Alle henvisninger til vandstanden er i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990, DRV90 - som er det punkt man officielt betegner som nul meter. Det hed tidligere Dansk Normal Nul.