Vejr

Stormflod kan slå rekord: Prognoser fortsætter dyster udvikling

Vandstanden kan nærme sig rekordhøje niveauer, når højvandet rammer Nordfyn i løbet af aftenen.

Ved den seneste opdatering af DMI’s vandstandsprognoser søndag eftermiddag er den forventede vandstand i Odense Fjord nu oppe på 1,98 meter over normalen, og det er blot seks centimeter fra den hidtil højeste måling på dette sted.

Vandstanden topper formentlig omkring klokken 21.00, og med den usikkerhed, der er på prognosen, risikerer man at overskride den hidtidige rekord fra stormfloden 1. november 2006, hvor man nåede 2,04 meter ved Odense Fjord.

Dengang betød vandstanden blandt andet, at landtangen Drejet blev oversvømmet, og to børn ude på tangen måtte reddes i land, da landet bag dem blev oversvømmet, og 100 får druknede.

Reelle målinger går kun tilbage til 1978

Når vandstanden forventeligt passerer 1,80 meter i løbet af aftenen, vil der blive tale om en såkaldt 100-års-hændelse i henhold til Kystdirektoratets statistik for Odense Fjord. 

Dermed når vi et niveau, som man i snit kun burde se med 100 års mellemrum eller sjældnere.

Vandstanden kan nærme sig ny rekord, når den søndag aften topper ved Odense Fjord. Prognoserne siger 1,98 meter over normalen og den gamle rekord er 2,04 meter.

Returperioden på 100 år er en beregnet størrelse ud fra de målinger, man har fra stationen ved Odense Fjord. Her har man registeret havoverfladens højde siden 1978.

Vandet er fanget i det sydlige Kattegat

Hele det sydlige Kattegat, Storebælt og fjordene ud til disse vil opleve forhøjede vandstande, og vi vil med stor sandsynlighed nå så høje niveauer, at der bliver tale om stormflod flere steder.

Stormen Ingolf og den kraftige blæst op til er ansvarlig for de store mængder vand i de indre danske farvande. En kraftig vestenvind før stormen pressede vand fra Nordsøen og ind i Kattegat og Østersøen, og da vinden efter stormen drejede mod nord, betød det, at vandet ikke kunne løbe tilbage op gennem Kattegat.

I løbet af natten begynder vandstanden for alvor at falde igen, men vi skal sandsynligvis helt frem til tirsdag, før vi er tilbage til normale tilstande.