Vejr

Ingolf bliver en nordenstorm: Så usædvanligt er det

Når Ingolf rammer Danmark i nat, så bliver det fra en usædvanlig retning.

Træer kan vælte, broer kan lukke, og søndag aften kan mange kyststrækninger blive ramt af oversvømmelser, når stormen Ingolf bevæger sig ind over landet.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Langs den jyske vestkyst kan man forvente fuld storm i middelvind, mens vindstødene kan nå orkanstyrke. 

Næsten hvert år rammes vi i Danmark af en storm, men det, der gør Ingolf usædvanlig, er, at den primært kommer til at blæse fra nord.

Nordenvinden er den mest sjældne

I Danmark er den fremherskende vindretning vest, hvor det i løbet af et år i gennemsnit blæser fra netop den retning 38 procent af tiden.

Derimod forekommer der blot nordenvind 10 procent af året, og det gør vind fra nord til den mindst hyppige vindretning her i landet.

Relativt få storme fra nord

Kigger man tilbage i stormstatistikkerne, optræder der ganske få egentlige storme fra nord.

Den seneste regulære nordenstorm ramte landet den 1. november 2006, hvor man ved Gilleleje og på Anholt målte storm med 26 m/s i middelvind, mens vindstødene nåede stærk storm med 32 m/s.

Dengang medførte stormen et voldsomt højvande, der kulminerede i Odense Fjord, hvor vandstanden nåede 2,04 meter over daglig vande.

Tre år forinden den 5.-6. december 2003 ramte en nordenstorm også landet. Igen var det mest blæsende ved Gilleleje, hvor man med middelvind på 27,9 m/s havde storm, samtidigt med at der måltes orkan i vindstødene med hele 36 m/s.

Stormen i december 2003 medførte også stormflod - højest blev vandstanden ved Rantzausminde på Sydfyn med 1,56 meter, mens man i den nordtyske by Lübeck måler 1,64 meter.

Den kraftigste nordenstorm, man har kendskab til i dansk vejrhistorie, er den såkaldte 'Ulvsund-storm', som ramte Danmark den 23.-24. oktober 1921. Dengang måltes der stærk storm ved Hammer Odde - niveauet netop under orkan - mens der i store dele af landet blev meldt om regulær storm.

I forbindelse med stormen forliste dampskibet 'Ulvsund' i Kattegat, hvor 20 mennesker omkom. Efter ulykken blev stormen opkaldt efter det tragiske skibsforlis.

Giver særlige udfordringer

Når Ingolf i nat og i morgen tidlig vil blæse ind over Danmark, så kan det få anderledes konsekvenser, end vi normalt oplever i forbindelse med vestenstorme.

Nordenvinden blæser vinkelret ind på de store danske broer, og det er derfor meget sandsynligt, at man vil kunne opleve brolukninger i morgen.

Desuden kan mange træer vælte, fordi de ikke er 'vant' til blæst fra nord, samtidigt med at jorden er meget våd i øjeblikket, mens en del af løvtræerne endda fortsat har blade på grenene.

Sidst, men ikke mindst kan Ingolf også forårsage en stormflod, der vil ramme mange kyststrækninger søndag aften og natten til mandag.