Vejr

Storm rammer Danmark fra en usædvanlig retning - kan lukke broer, vælte træer og give stormflod

Vær opmærksom når en nordenstorm natten til søndag rammer Danmark.

Når kraftige vindstød af stormstyrke natten til søndag og søndag morgen blæser ned over Danmark fra nord, så kan det især få store konsekvenser for trafikken og for de, der bor langs nogle udsatte danske kyster.

Man kan også få en ubehagelig overraskelse, når de kraftige vindstød tager fat i træer og hustage fra en retning vi relativt sjældent ser storme i Danmark.

Vi oplevede en i 2006 og da Bodil i 2013 ramte Danmark var det også som en nordenstorm. Ellers er det ofte fra vest vi har det mest blæsende.

Nordenvind er relativt sjældent i Danmark

Statistisk set blæser det ifølge data fra DMI kun i 10 procent af tiden fra nord, mens vestenvind til sammenligning blæser ind over Danmark i 38 procent af tiden.

Dermed vil den storm som kan ramme Danmark tidligt søndag give helt andre udfordringer end normale vestenstorme.

Storebæltsbroen kan lukke

Der skal normalt meget til før Storebæltsbroen lukker helt, men med udsigt til vindstød af stormstyrke fra nord ned gennem Storebælt er der en reel risiko for, at Danmarks største bro kan lukke søndag morgen.

Storebæltsbroen er ved nordenvind ekstremt eksponeret, når vinden da blæser på tværs af broen.

Fra klokken et natten til søndag og frem til klokken fem ventes vindstød af stormstyrke fra nordvest, der kan give den kraftige tværvind, som kan give restriktioner eller sågar lukke broen.

Men fra klokken fem vil vinden søndag morgen dreje mod nord og tiltage, så man ned gennem Storebælt har vindstød af stærk storm - på tværs af broen.

Sker det, så er der stor risiko for at Storebæltsbroen må lukke helt i nogle timer søndag morgen.

Øresundsbroen kan også komme i fare for en reel lukning. Ifølge de seneste prognoser vil der mellem klokken seks og klokken 10 blæse en kraftig nordenvind ned gennem Øresund.

Stormflod kan ramme Nordfyn og Nordsjælland

Når den kraftige nordenvind blæser ned gennem Kattegat stuves vandet op langs med Nordsjællands og Fyns nordkyster, mens Roskilde Fjorde, Isefjorden og Holbæk Fjord samt Odense Fjord fyldes op med vand, der presses ind af vind.

Det kan give stormflod, som ifølge de seneste prognoser, dog holder sig under et niveau fra stormflodskatastrofen under Bodil i 2013, hvor der flere steder blev målt en vandstand på mellem halvanden og to meter over dagligt vande.

Alligevel er det en vandstand, som flere steder kan give oversvømmelser.

Vandstanden ventes ved Holbæk eksempelvis at nå 1,40 meter ved højvandet søndag morgen, mens den på Nordfyn, i Odense Fjord og i Storebælt kan komme mere end 1,50 meter over dagligt vande.

Det er en vandstand, der statistisk set kun vil forekomme hvert 20. år.   

Træer kan vælte - og grene kan knække af

Som under enhver anden storm kan den voldsomme kraft fra vinden få grene til knække af og få hele træer til at vælte.

Natten til søndag er der dog tre skærpende omstændigheder.

Den ene er, at jorden er våd efter nogle usædvanligt våde måneder. Den næste er, at der her sidst oktober stadig er løv på mange træer, så vinden har en øget flade at tage fat i, når den rammer trækronerne.

Den sidste omstændighed er at vinde fra sjældne vindretninger kan vælte flere træer og brække flere grene af end ellers. 

Træerne har over tid udviklet modstand mod et vindpres fra de normale vestenvinde, som ikke er det samme ved en anden vindretning.

Desuden kan der være grene på træerne, der kun er eksponeret mod nordenvind og derfor har været beskyttet under de seneste års vestenstorme.

Ud over træer kan vælte ned over ejendomme, spærre veje og togstrækninger, så kan væltede træer også være livsfarlige.

Pas derfor ekstra godt på natten til søndag.

I Tyskland kostede en storm for nogle uger siden syv mennesker livet. Alle blev ramt af væltede træer.