Vejr

Værste stormflod i over 100 år: Men én stormflod kom vi aldrig i nærheden af - heldigvis

Stormfloden onsdag aften var flere steder den værste i over 100 år. Men én stormflod kom vandstanden aldrig op i nærheden af

Da en højvandsbølge onsdag aften bevægede sig hen over Østersøen steg vandstanden til ekstreme højder, og flere steder langs Østersøens kyster oplevede man den højeste vandstand i over 100 år.

Men den store stormflod, der ramte en nat i november 1872, kom man aldrig i nærheden af.

Der var dog flere lighedspunkter mellem onsdag aften og i den novembernat i 1872, hvor enorme mængder vand i Østersøen fra øst blev presset ind i de danske farvande.

Både nordenvinden ned gennem Kattegat og de smalle sunde og bælter holdt vandet i skak, da det fra øst strømmede ind i den danske del af Østersøen.

Her blev vandet presset ind mod kysterne på Sydøstsjælland, Møn, Falster - og gennem Fehmernbælt og videre mod vest til Lolland, Det Sydfynske Øhav og fjordene i Sønderjylland.

Mange steder blev der sat nye rekorder

Det fik vandet til at stige hurtigt, så der onsdag aften og natten til torsdag blev sat nye rekorder ved en række vandstandsmålestationer - der for de flestes vedkommende kun har målt i nyere tid.

Blandt andet har man kun siden år 2000 målt vandstanden i Sønderborg og i Haderslev, hvor man ved midnatstid natten til torsdag ret eftertrykkeligt fik sat nye rekorder.

Gedser målte højeste vandstand i næsten 104 år

Det historiske og ekstreme i stormfloden afsløres derfor ikke umiddelbart i antallet af rekorder - men ved at se på enten de såkaldte statistisk beregnede returtider på en given vandstand - eller ved at gennemgå de målestationer, der har data langt tilbage i tiden.

Gedser på sydspidsen af Falster har daglige vandstandsmålinger tilbage fra 1892, og de afslører, at vandstanden på 167 cm onsdag aften var den højeste målt dér siden den 30. december 1913, hvor vandstanden nåede op på 185 cm.

Dermed er det den højeste vandstand målt ved Gedser i næsten 104 år.

Også målestationer, der har data tilbage fra 1955 slår rekorder. Det gælder både Køge og Rødby, hvor man ikke har haft højere vandstand i de seneste 62 år.

Statistisk set: Vandstand som kun hvert 200. år

Et bedre overbliksbillede af stormfloden får man ved at se på de statistisk beregnede returtider for vandstandene målt onsdag aften og natten til torsdag.

Her ses det, at stormfloden var værst på Sydøstsjælland, det østlige Falster - og så ind gennem Østersøen ved Langeland.

Her havde man en stormflod, som man statistisk set kun kommer til at opleve én gang hvert 200. år.

I et stort område i Østersøen og fjordene i Sønderjylland havde man en vandstand, der svarer til en returtid på 100 år - mens vandstanden op gennem Lillebælt og i Det Sydfynske Øhav nåede højder som man kun ser det hvert 50. år.

Langt fra stormflodskatastrofen i 1872

Selv om vandstanden både målt og beregnet var som man kun ser det med hundreder af års mellemrum - så når den ikke op på siden af den katastrofale stormflod, som i november 1872 ramte Østersøen.

Her omkom 80 mennesker på Lolland og Falster, mens flere hundrede sømænd omkom da skibe kæntrede og strandede især langs Sjællands Østkyst.

I en vejrsituation, som kan sammenlignes med den vi netop har oplevet skyllede en enorm flodbølge ind gennem Østersøen.

Til forskel fra højvandbølgen onsdag aften - så blev stormfloden den 13. november 1872 forværret af en østenstorm, som med stor kraft pressede vandet ind i Østersøen.

Her steg det til mere end 3 meter over dagligt vande og lavtliggende landområder langs kysterne blev oversvømmet - især på Lolland og Falster.

Stormfloden dengang var generelt en til halvanden meter højere end højvandet i Østersøen onsdag aften.

Man kan således blot forestille sig, hvorledes det var været denne novembernat i 1872 - hvor der tilmed blæste storm fra øst.

Stormfloden i 1872 er senere blevet betegnet som en hændelse, der statistisk set kun burde forekomme én gang i løbet af 700-1000 år.