Vejr

Bag om 'Urd': Så usædvanlig var stormfloden

På trods af at vandstanden ikke nåede samme niveau som under 'Bodil', var stormfloden i forbindelse med stormen 'Urd' alligevel usædvanlig

Højvande under 'Urd'

  • Hornbæk: 1,71 m (rekord 1,96 m) - 2. plads. Målinger siden 1891
  • København: 1,38 m (rekord 1,68 m) - 6. plads. Målinger siden 1888
  • Roskilde: 1,52 m (rekord 2,06 m) - 2. plads. Målinger siden 1992
  • Holbæk: 1,59 m (rekord 1,94 m) - 3. plads. Målinger siden 1972
  • Sjællands Odde: 1,52 m (rekord 1,63 m) - 2. plads. Målinger siden 1991

Mens stormen 'Urd' rasede, steg vandstanden mange i store dele af de indre danske farvande til usædvanlige højder.

Men hvorfor blev vandstanden så høj, og hvor usædvanlig var vandstanden egentlig?

Nåede usædvanlige niveauer

Flere steder langs Kattegats- og Øresunds kyster, samt i Isefjorden og Roskilde Fjord, steg vandstanden meget under passagen af 'Urd'. Ved en del af de kyststationer hvor der er registreret vandstande i mange år, nåede vandstanden natten til den 27. december op blandt de højeste målt.

Mest usædvanlig var højvandet i Hornbæk på Sjællands nordkyst, hvor man først på natten registrerede en vandstand på 1,71 meter over daglig vande. Det er den tredjehøjeste vandstand målt i havnen siden 1891 hvor man har udført daglige vandstandsmålinger.

Længere nede i Øresund i København nåede vandstanden mellem 3 og 4 hele 1,38 meter over normalen, hvilket er den sjettehøjeste vandstand målt i Hovedstaden.

I de sjællandske fjorde strømmede vandet også ind og i Holbæk, hvor vandstanden nåede 1,59 meter over daglig vande, var det den tredjehøjeste vandstand i byen. I Roskilde Fjord, hvor flere områder blev oversvømmet nåede vandstanden 1,52 meter. Det er den næsthøjeste målt i byen - hvor der dog kun er målt vandstand i 24 år.

I faktaboksen til venstre på siden, kan du se flere detaljer om højvandet.

Svenske kyster blev også ramt

Vejret kender som bekendt ingen grænser, og derfor blev den svenske Øresunds- og Kattegatkyst også ramt af højvandet. 

I byen Viken ud til Øresund, nord for Helsingborg blev vandstanden målt til 1,60 meter over normalen - hvilket er den fjerdehøjeste i byen. Længere mod nord i Uddevalla blev vandstanden målt til 1,61 meter - og det er den højeste det svenske meteorologiske institut (SMHI) har målt i byen.

Mange faktorer skal være opfyldt

I gennemsnit bliver vi i Danmark ramt af én storm om året, men selvom der naturligvis er forskel på styrken af de enkelte storme, så er der ofte langt mellem de stormvejr der giver alvorlig højvande i de indre danske farvande.

Det skyldes at mange forskellige faktorer skal være opfyldt førend vandstanden når usædvanlige højder.

Først og fremmest skal der i en længere periode op til stormvejret være perioder med kraftig vestenvind, således at store mængder vand fra Nordsøen strømmer ind i de indre danske farvande og Østersøen. Dette er kendt som 'fyldningsgraden', og jo længere tid med kraftig vind, jo højere kan vandstanden potentielt nå.

Derudover skal stormen - når den rammer - komme fra den 'rigtige' retning, og det vil oftest være fra nordvest eller nord. Ved disse vindretninger bliver størst mulige mængder vand presset fra det nordlige Kattegat ned mod den sjællandske nordkyst, hvor det ophobes i det sydlige Kattegat og Øresund.

Sidst men ikke mindst er vindstyrken naturligvis vigtig. Den kraft som vinden påvirker havoverfladen med vokser kvadratisk med vindhastigheden, og derfor vil en blot lidt større vindhastighed, påvirke vandstanden meget.

Forekommer samtlige af disse faktorer samtidigt, så risikerer vi at opleve usædvanligt højvande, som tilfældet var det under 'Urd'.