Vejr

Stormfloden i Roskilde Fjord ser nu ud til at have toppet

Vandstanden i Roskilde Fjord er nu begyndt at falde igen. Vandstanden nåede op på 152 cm over dagligt vande, da den var højest.

Her i skrivende stund er vandstanden ved Roskilde Havn begyndt at falde. Klokken 9:50 nåede vandstanden i Roskilde Havn sit højeste, mens vandstanden nu igen er begyndt at falde.

De 152 cm gør det til den næsthøjeste vandstand, man har målt i Roskilde Havn siden målingerne begyndte i Roskilde i 1992. Den højeste vandstand målte man efter stormen Bodil i december 2013, hvor der målte 206 cm over dagligt vande.

I takt med at vandstanden falder, skal vandet ud af Roskilde Fjord, hvilket vil bibeholde den forhøjede vandstand længere nordpå i fjorden.

Den tidligere andenplads var 136 cm.

Oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

En af de mobile dæmninger i området omkring Jyllinge Nordmark er utæt, og lader vandet fra fjorden slippe igennem.

Området var meget hårdt ramt af Bodils stormflod tilbage i december 2013.

Beredskabet arbejder på at genetablere dæmningen.

Forhøjet vandstand flere steder omkring Sjælland

Der er også forhøjet vandstand i Isefjorden og omkring Øresund. Fælles for disse steder er, at vandstanden nu har toppet her i de tidlige morgentimer, og derved ikke forventes at skabe yderligere problemer.

I Isefjorden er vandstanden så høj at færgen mellem Orø og Sjælland er aflyst, da bilerne simpelthen ikke kan komme ombord på færgen.