Vejr

Forhøjet vandstand: Her kan stormen 'Urd' give oversvømmelser

Stormen 'Urd' kan give højvande tæt på niveauet fra stormen Bodil

Når stormen 'Urd' rammer Danmark kan den presse så meget vand ned gennem Kattegat, at der vil opstå forhøjet vandstand langs Sjælland Nordkyst og i fjordene ind mod Roskilde og Holbæk - og der er risiko for regulær stormflod.

Det er det store vindpres, der opstår når vinden i løbet af aftenen og natten drejer mod nordvest, der sender store mængder vand Kattegat og ned mod Sjællands Nordkyst og Øresund.

Her stuves vandet op og søger ind gennem Isefjorden, Roskilde Fjord og Holbæk Fjord, hvor der er risiko, at vandet kan nå et niveau lige under stormen 'Bodil' i december 2013.

Forventet vandstand natten til tirsdag og tirsdag morgen.

Ifølge de seneste prognoser vil vandstanden kulminere natten til tirsdag og tidligt tirsdag morgen - og nå 148 cm ved Hornbæk i Nordsjælland, der er næsten en halv meter under niveauet efter stormen 'Bodil'.

Anderledes er det i Isefjorden, Roskilde Fjord og Holbæk Fjord.

Her ventes vandstanden at nå et niveau, der blot er 20-30 cm under rekordhøjvandet i december 2013, hvor store områder blev oversvømmet.

I Roskilde ventes en vandstand på 181 cm - mod 206 cm under stormen 'Bodil'.