Stormen 'Urd' rammer Danmark

Morgendagens stormlavtryk er blevet døbt med et navn fra nordisk mytologi. Det er nordmændene, der står bag navngivningen af stormen.

Har man fulgt lidt med i navngivningen af storme i Danmark, har man nok fĂĄet sig en overraskelse da navnet 'Urd' dukkede op som navnet pĂĄ morgendagens storm.

PĂĄ TV 2 VEJRET havde vi forventet at man fortsatte i samme spor som hidtil, og derfor ville give stormen et drengenavn med 'I'. Sidste navngivne storm var 'Helga' tilbage i december 2015.

Navnet er fra Norge

DMI har indgĂĄet et samarbejde med den svenske pendant til DMI, nemlig SMHI om at navngive storme ens, sĂĄ man undgĂĄr mange forskellige navne til samme lavtryk.

SMHI samarbejder om selvsamme med det Norske Meteorologiske Insitut, og derved er det et fælles nordisk samarbejde om navngivning af storme.

Derved er det den første nation der varsler, som giver stormen sit navn. Det er i dette tilfælde nordmændene, som har døbt stormen 'Urd'.

Stammer fra nordisk mytologi

'Urd' er en af de tre sĂĄkaldte skæbnegudinder fra den nordiske mytologi. Sammen med 'Verdande' og 'Skuld', spinder 'Urd' de levendes livstrĂĄde og tilpasser dem. 

Alt dette gør de ved 'Urds' brønd under Livets Træ, Yggdrasil.

Ny mĂĄde at navngive pĂĄ

Siden DMI begyndte at navngive lavtryk med stormpotentiale nok til at kunne forsvare et varsel, har DMI valgt navnene internt blandt medarbejderne.

Normalt har proceduren været at følge alfabetet og sĂĄ skiftevis veksle mellem drenge- og pigenavne. 

Den første storm der fik et navn var rekordstormen 'Allan' i oktober 2013. 

Storme og orkaner i Danmark

  1. Stormen Ingolf

   Den 28. oktober 2017, præcis fire ĂĄr efter orkanen Allan, slog til stormen Ingolf til. Stormen kom noget usædvanligt fra nordvest, da et kraftigt lavtryk under uddybning passerede mod sydøst lige nord og øst om Danmark. Langs Den Jyske Vestkyst syd for Thorsminde og ned til Vadehavet oplevede man fuld storm og flere steder fik man vindstød af orkanstyrke. Højest var middelvinden pĂĄ Rømø med 27,7 meter per sekund, mens et vindstød ved Kalundborg nĂĄede helt op pĂĄ 38,6 meter per sekund. Den efterfølgende dag oplevede man stærkt forhøjet vandstand især omkring Storebælt. 

  2. Septemberstormen

   Den 13. september 2017 ramte en storm den sydligste del af landet. Stormen var den første i Danmark i september i 27 ĂĄr. Den opstod da et lavtryk passerede tværs hen over landet, og pĂĄ sydsiden af lavtrykket blæste det op med hĂĄrd kuling til storm fra vest og vindstød op til stærk storm. Mest blæste det ved Rømø med 25,4 meter per sekund i middelvinden, mens vindstødene ved Gedser nĂĄede op pĂĄ 32,5 meter per sekund. Vandstanden ved Vadehavet steg til over tre meter over daglig vande. Stormen var ikke varslet som en regulær storm af DMI, og derfor fik den ej heller noget navn

  3. Stomen Urd

   Stormen Urd ramte Danmark 2. juledag og navnlig den vestlige og nordlige del af Jylland. Den kom i forbindelse med et kraftigt lavtryk, der passerede mod sydøst lige nord om Danmark og forinden havde givet blandt andet Færøerne en voldsom orkan. Navnet blev givet af Det Norske Meteorologiske Institut og overtaget af bĂĄde Sverige og Danmark. Torsminde blev ramt af de voldsomste vindhastigheder med op til 29,4 m/s i middelvinden (stærk storm) og 37,8 m/s i vindstødene svarende til orkanstyrke. 'Urd' forĂĄrsagede forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord - i Roskilde steg vandet til 1,52 meter over det normale, hvilket forĂĄrsagede oversvømmelser enkelte steder. 

  4. Stormen Helga

   Mindre end Ă©n uge efter, at stormen Gorm ramte landet, slog stormen Helga til. Ligesom Gorm var Helga en 'hurtigløber', men stormen ramte kun den allernordligste del af landet imens lavtrykket under uddybning passerede hen over den nordlige del af Skagerrak og tværs igennem Oslo-fjorden. Det var kun i Hirtshals, hvor ovenstĂĄende video er fra, at man nĂĄede fuld storm med 27,1 m/s  i middelvinden - men i store dele af Nordvest- og Nordjylland nĂĄede vindstødene op pĂĄ stærk storm- eller orkanstyrke

    

   Med stormen Helga var det femte gang i 2015 at middelvindene på dansk grund nåede over grænsen for storm på 24,5 m/s. Så mange storme har ikke ramt Danmark i ét kalender-år siden 1921.

  5. Stormen Gorm

   Danmark blev i slutningen af november 2015 ramt af stormen Gorm, der næsten til forveksling lignede stormen Allan, som ramte godt to ĂĄr tidligere. Stormen opstod i forbindelse med et ganske lille men intenst lavtryk, der bevægede sig fra Nordsøen hen over den nordlige del af Jylland til Sverige søndag aften.

    

   I forbindelse med stormens 'giftige hale' forekommer der usædvanligt kraftige vindstød langt over grænsen for orkan - og langt inde i landet. I Karup mĂĄles sĂĄledes 40,7 m/s i vindstød. Ved Gniben pĂĄ Sjællands Odde bliver Gorm sĂĄgar en regulær orkan med middelvinde op til 35,9 m/s og vindstød helt op til 45,9 m/s. Den værste del af stormen varer blot 1-2 timer men især i Nordsjælland vælter en hel del træer efter en samtidig vĂĄd november. Videoen ovenfor er fra Gribskov.

  6. Stormen Freja

   Et lille lavtryk blev pĂĄ sin vej fra Irland over det nordlige England til Skagerrak til stormen 'Freja', da det udviklede sig tilpas hurtigt en lørdag i begyndelsen af november 2015. Lufttrykket i lavtrykkets centrum var bemærkelsesværdigt højt for et stormlavtryk, da det passerede lige nord om Vendsyssel. Laveste lufttryk i Skagen blev mĂĄlt til 992,5 hPa.

    

   Det tilhørende vindfelt med storm og vindstød op til orkanstyrke var da ogsĂĄ særdeles smalt og ramte kun Thy, Hanherred, Vendsyssel og det nordligste Himmerland. I Hanstholm, hvor det blæste mest, blev der mĂĄlt middelvindhastigheder pĂĄ op til 27,3 m/s og vindstød af orkanstyrke op til 34,6 m/s. I resten af landet fik man blot hĂĄrd vind til hĂĄrd kuling med vindstød op til stormstyrke. 

  7. Stormen Egon

   Kun ét døgn efter stormen Dagmar blæser stormen Egon ind over Danmark. Egon var voldsomst i Vestjylland, hvor man i Hirthals målte de højeste middelvinde på 29,2 m/s (stærk storm) mens vindstødene var kraftigst på Sjællands Odde med 38,6 m/s (orkanstyrke). Det er første gang i vejrhistorien af to storme rammer Danmark på to på hinanden følgende dage. Se flere billeder fra Stormen Egon her.

  8. Stormen Dagmar

   Blot ni dage inde i det nye ĂĄr slĂĄr stormen 'Dagmar' til. For første gang siden 'Bodil' mĂĄles der middelvinde af stormstyrke pĂĄ dansk grund, men det er kun i Torsminde og ved Kegnæs pĂĄ Als, at man nĂĄr over de 'magiske' 24,5 m/s. PĂĄ Als mĂĄles 26,0 m/s i middelvinden som det højeste.

    

   De kraftigste vindstød opstĂĄr meget usædvanligt i forbindelse med tordenbyger i morgentimerne over den sydlige del af landet, og det kraftigste vindstød mĂĄles i Skrydstrup til hele 35,0 m/s (orkanstyrke) i formiddagstimerne. Andre steder i landet byder fronterne forud for selve stormen pĂĄ snevejr. 

  9. Kulingen 'Carl'

   I forventningen om, at et lavtryk skal give Danmark endnu en storm i marts 2014 blev 'Carl' navngivet. 'Stormen' får dog senere øgenavnet 'Kulingen Carl' da blæsten aldrig når op på stormstyrke i middelvinden over Danmark. Den højeste middelvind måles til 23,7 m/s (stormende kuling) i Hirtshals

  10. Stormen Bodil

   Stormen Bodil var målt på styrke, udbredelse og varighed under ét en af de voldsomste storme, som Danmark havde oplevet i mindst otte år og kom kun seks uger efter orkanen 'Allan'. Faktisk var stormen en overgang en orkan, i al fald ved Den Jyske Vestkyst, hvor vindmåleren ved Torsminde registrerer middelvinde på hele 36,6 m/s og vindstød helt op til 42,4 m/s - begge et godt stykke over grænsen for orkan (32,5 m/s).

    

   Det er dog først dagen efter selve uvejret, at mange af de mest omfattende ødelæggelser opstår, da vandstanden i de indre danske farvande og navnligt i fjordene på den nordlige del af Sjælland stiger til rekordhøje niveauer, der nogle steder forårsager den værste stormflod i dansk vejrhistorie.

  11. Orkanen Allan

   Den 28. oktober 2013 bliver der sat nye vindrekorder i Danmark, da den storm, der senere skal blive navngivet 'Allan', blæser ind over landet. Faktisk bliver uvejret voldsommere end ventet og udvikles til en regulær orkan, der trods sit korte visit udretter store ødelæggelser over især den sydlige og østlige del af landet. Især videoen af et stillads, som blæser omkuld midt i København, når landet rundt.

    

   Orkanen varer kun 2-3 timer dĂ©r, hvor den slĂĄr til, men koster tre mennesker livet. Ved Røsnøs pĂĄ Vestsjælland mĂĄles middelvinde pĂĄ hele 39,5 m/s, hvilket er det højeste, der nogensinde er registreret i Danmark. Dermed slĂĄr Allan december-orkanen fra 1999 hvad angĂĄr vindhastigden. Den ny vindstødrekord sættes ved Kegnæs pĂĄ Als med intet mindre end 53,5 m/s. 

    

   Det er først i ugerne efter orkanen, at den fĂĄr navnet 'Allan'. Det sker efter at daværende klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) beslutter, at DMI fremover skal navngive danske storme og orkaner. Den første fĂĄr dog navnet 'Allan' af ministeren i samarbejde med Ekstrabladets læsere, der med 'folkeligt pres' nærmest befaler navnet Allan efter Allan Simonsens middelmĂĄdige men meget populære optræden i TV 2-programmet Vild med dans. PĂĄ selve dagen, hvor uvejret stĂĄr pĂĄ, kendes det kun som 'oktober-orkanen'.

  12. Januar-orkanen

   Ikke siden december-orkanen i 1999 havde Danmark oplevet sĂĄ voldsom en storm som den, der ramte landet den 8. januar 2005. I Norge, hvor man har navngivet voldsomme uvejr i flere ĂĄr, kendes stormen under navnet 'Gudrun'. Faktisk er stormen en orkan - i al fald i den nordlige og vestlige del af Jylland, hvor der langs hele Vestkysten fra Hvide Sande i syd til Hirtshals i nord meldes om middelvinde af orkanstyrke. OgsĂĄ pĂĄ Kegnæs mĂĄles orkan og i langt størstedelen af landet har man vindstød af orkanstyrke - ogsĂĄ inde over land. Kraftigst var vinden i Hanstholm med 35 m/s i middelvind og 46 m/s i vindstødene. Især i Limfjorden giver orkanen anledning til en voldsom stormflod, blandt andet ved Løgstør, hvor man mĂĄler den højeste vandstand nogensinde med 2,26 meter over daglig vande. 

  13. December-orkanen

   Fredag den 3. december 1999 er en dag, som mange danskere sent glemmer. Om aftenen på denne fredag, hvor tusindvis af danskere skal til julefrokost, blæser århundredets uvejr ind over landet. Målt på styrke, varighed og udbredelse står december-orkanen, der ramte Danmark på tærsklen til årtusindskiftet, stadig den dag i dag som det måske værste uvejr nogensinde.

    

   Orkan-lavtrykket bevæger sig tværs igennem Nordjylland, som i 'orkanens øje' stort set går fri af uvejret, mens hele den sydlige halvdel af landet blæses omkuld. Middelvindene måles til 38,1 m/s og vindstød til 51,4 m/s på Rømø, hvor det går voldsomst for sig, men vindmåleren blæser i stykker og det vides derfor ikke, om vindhastigheden var endnu højere.

   I Ribe stiger vandstanden til 5,12 meter over daglig vande og kun et uvejr, der falder sammen med lavvande (ebbe) forhindrer sandsynligvis den værste stormflod i Danmark i flere hundrede år. Syv mennesker mister livet den fredag aften.

    

   December-orkanen er i øvrigt den første storm, der rammer landet siden den 22. januar 1993. Dermed blæser århunderedets uvejr næsten syv års 'storm-tørke' bort.

    

   Ovenfor kan du se Peter Tanev berette om uvejret i Nyhederne kl. 18.00 - fĂĄ timer før orkanen kulminerer. 

  14. Stormen i 1991

   En voldsom storm, der kan kategoriseres som en orkan rammer landet i begyndelsen af januar 1991. Stormflodsberedskabet i Vestjylland aktiveres og der forekommer massive oversvømmelser bag digerne fordi både Ribe Å og Kongeåen går over deres bredder. Én person mister livet.

  15. Stormen i februar 1990

   Blot Ă©n mĂĄned efter den første orkan i 1990 rammer endnu en storm landet, da et kratigt lavtryk passer fra Storbritannien og ind mod Skagerrak. Der forekommer stormflod langs Den Jyske Vestkyst.

  16. Orkanen i januar 1990

   Den kraftigste storm i seks ĂĄr rammer i januar 1990 landet som en regulær orkan, da et kraftigt lavtryk tager en bane fra Irland over Nordsøen til Skagerrak. Middelvindene landet over nĂĄr generelt op mellem 22 m/s (stormende kuling) og 36 m/s (orkan).

  17. Stormen i januar 1984

   Hele landet rammes af en voldsom storm, da et kraftigt lavtryk under udvikling bevæger sig fra Skotland og ind over Sydnorge. Middelvindhastighederne nĂĄr op mellem 21 og 32 m/s landet over med vindstød helt op mod 40 m/s. 

  18. Christiansborg-stormen

   Den første storm siden orkanen i november 1981 rammer Danmark lidt over Ă©t ĂĄr efter. Den 18. januar 1983 slĂĄr en kraftig storm igen til over Danmark med middelvindhastigheder af stærk storm, op mellem 30 og 33 m/s mange steder ved kysterne. Stormen er blandt andet kendt for tagulykken pĂĄ Christiansborg, da en tagkonstruktion pĂĄ 250 kvadratmeter blæser af bygningen mellem Christianborg og Slotskirken og koster to mennesker livet. 

  19. 1981-orkanen

   Hele tre storme rammer Danmark i november 1981, men den sidste af de tre er klart den voldsomste og kan kategoriseres som en regulær orkan. Ud over at være særdeles kraftig er orkanen også meget langvarig og huserer i Danmark i mere end ét døgn.

    

   Vindstødene mĂĄles til op imod 43 m/s og uvejret anretter skader i størstedelen af landet da det kulminerer den 24. november om eftermiddagen. I den nordlige del af Jylland er uvejret markant voldsommere end under december-orkanen i 1999. 

    

   To personer mister livet og tusindvis af træer mĂĄ bukke under i vinden. Blandt andet i Rold Skov, hvor det anslĂĄs, at tre millioner kubikmeter træ bliver blæst til jorden. 

  20. Stomen i januar 1973

   Det er især det sydvestlige Jylland og området omkring Vadehavet det går ud over, da en kraftig storm rammer Danmark få dage efter nytår i 1973. Mange mennesker evakueres ved Vadehavet af frygt for overvømmelser og flere fiskere drukner.

  21. Oktober-orkanen 1967

   Midt i oktober i 1967 rammer en af århundredets voldsomste storme Danmark. Under udvikling bevæger et lavtryk sig fra Torsminde tværs over Jylland til Anholt og syd for lavtrykket blæser vinden med op til orkan. Selv midt inde i Nordsjælland ved Værløse og i Københavns Lufthavn måles stærk storm i middelvinden med vindstød af orkanstyrke, hvilket er meget usædvanligt. Vindstødene nåede op mellem 40 og 45 m/s før måleudstyret, der i øvrigt ikke var særlig moderne, satte ud, så de reelle vindstød kan have været højere.

    

   Oktober 1967 var i øvrigt den vĂĄdeste mĂĄned nogensinde i dansk vejrhistorie, og den bløde jord kombineret med mange blade pĂĄ træerne i dette tidlige stadie af efterĂĄret gjorde, at orkanen forĂĄrsagede massivt stormfald i de danske skove. 

    

   Ved Almindingen på Bornholm findes et fredet skovområde, hvor de træer, som væltede under orkanen i 1967 stadig ligger der den dag i dag. Oktober-orkanen i 1967 var den værste i Danmark siden 'Ulvund-stormen' i 1921.

  22. Ulvsund-stormen

   Under en voldsom storm i oktober 1921 forliser dampskibet S. S. Ulvund på en sejlads mellem København og Nakskov og både besætningen og passagererne drukner. Stormen bliver derfor siden kendt som 'Ulvund-stormen'.

    

   Den voldsomme storm er dog kun én blandt mange i dette meget stormfulde år. Hele syv storme rammer Danmark i 1921 og foruden 'Ulvund-stormen' drejer det sig om stormene den 19. januar, 22. januar, 18. juni, 1. november, 17. december og slutteligt nytårsstormen den 31. december 1921, som i øvrigt bliver den voldsomste af de syv.

    

   Nærmest symbolsk afslutter stormen nytårsaften 1921 et særdeles blæsende år.

  23. Julestormen

   Århundredets første orkanagtige storm ramte landet i juledagene i 1902 og fik derfor navnet 'Julestormen'. Datidens meteorologiske måleudstyr var sparsomt, men en vejrballon-station ved Hald midt inde i Jylland målte en gennemsnitlig vindhastighed på 35 m/s over én time. Det er helt usædvanligt for en indlandsstation og kraftigere end under orkanen 'Allan' den 28. oktober 2013.

   Orkanen var kortvarig og blev skabt på sydsiden af et lavtryk der bevægede sig fra Sydnorge til Letland. Orkanen medførste stort stormfald og betydelige oversvømmelser.