Vejr

Ny rapport: Her har man Danmarks bedste og værste vejr

Så flot kan vejret være i Danmark Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

Hvor skinner solen mest? Hvor regner det mest? Og hvor er det varmest? En ny rapport fra DMI giver svaret.

En ny rapport over klimaet i de danske kommuner afslører, hvor i Danmark man har det bedste - og det dårligste vejr.

Det er DMI, der har lavet rapporten, som viser klimatal for 98 danske kommuner i de seneste 10 år. Rapporten dækker over vejret i perioden fra 2006 til 2015.

Man kan således se, hvor i landet solen skinner mest, hvor der falder mest regn eller hvor det er varmest.

Solen skinner mest på Læsø

Den mest solrige kommune i Danmark er Læsø Kommune, hvor man har 1.951 solskinstimer. 

Læsø ligger i den nordlige del af Kattegat, hvor man både nyder godt af den såkaldte øeffekt, hvor man undgår fastlandets skyer, man ligger tæt på det mere kontinetale Sverige - og så ligger man på Læsø ikke mindst ofte i læ bag De Norske Fjelde.

Til sammen gør det Læsø til den mest solrige kommune i Danmark efterfulgt af endnu en ø, Samsø - som årligt har 1.917 solksinstimer. Den tredje mest solrige kommune er på 'solskinsøen' Bornholm, der har 1.909 solskinstimer om året. 

Solskin over Læsø

Den fjerde mest solrige kommune er Fredrikshavn kommune, der blandt andet indbefatter det solrige Skagen. Frederikshavn kommune har 1.883 solskinstimer om året.

I den af årets måneder, hvor solen skinner mest, er det Bornholms kommune, der har flest solskinstimer. I juni har man på Bornholm 296 solskinstimer efterfulgt af Læsø med 287 solskinstimer.

Mindst sol tværs ned gennem Jylland

Den mindst solrige kommune i landet er Ikast-Brande kommune, der årligt blot har 1.581 solskinstimer.

Især i sommerhalvåret dannes der hyppigt skyer over land - og det sker hyppigst tværs ned gennem Jylland.

Det er således en kommune længere mod syd, der har det næstmindste antal solskinstimer om året.

Aabenraa kommune, der strækker sig helt ned til grænsen i den centrale del af Sønderjylland er med 1.591 solskinstimer om året den næst mest solfattige kommune i Danmark.

Der er således en forskel på 370 solskinstimer om året på Læsø kommune og Ikast-Brande kommune. Det svarer til lidt over en time per dag.

Solen skinner i gennemsnit 1.723 timer om året i Danmark.

Det er varmest på Fredeiksberg 

Danmarks varmeste kommune er Frederiksberg, der har en årsmiddeltemperatur på 9,7 grader.

Her nyder man godt af byens varme klima - det såkaldte urbane klima - og så har man i den østlige del af landet især i sommerhalvåret tendens til et lunere kontinentalt klima.

Frederiksberg - Damarks varmeste kommune.

Det således København og Hvidovre, der følger efter med en årsmiddeltemperatur på 9,6 grader. Og det eneste sted uden for Hovedstadsområdet, der kan snige sig med ind i varmen er Sønderborg Kommune i det sydøstligste Sønderjylland, der ligeldes har en årsmiddeltemperatur på 9,6 grader.

Den absolut varmeste måned har man også på Frederiksberg, hvor man i juli måned har en middeltemperatur på 19,0 grader.

Randers er Danmarks koldeste kommune

Danmarks koldeste kommune er Randers kommune, der har en årsmiddeltemperatur på 8,3 grader.

Der er især et koldt vinterhalvår, hvor Gudenådalen kan mønstre lave temperaturer, der er årsagen til, at Randers kan kalde sig Danmarks koldeste kommune.

Sådan så det ud i Randers - Danmarks koldeste kommune i december 2014.

Efter Randers kommune følger nabokommunerne Mariager Fjord kommune, Viborg kommune og de to kommuner i Vendssyssel; Frederikshavn kommune og Hjørring kommune, der alle har en årsmiddeltemperatur på 8,4 grader. 

Den absolut koldeste måned er januar, hvor man har 0,6 grader i både Roskilde kommune, Hjørring kommune, Frederikshavn kommune og endelig i Randers kommune.

Forskellen på den varmeste og den koldeste kommune er 1,3 grader - og årsmiddeltemperaturen for Danmark som helhed er 8,9 grader.

Der falder mest nedbør i Herning

Herning kommune er med 978 mm om året Danmarks mest nedbørrige kommune.

Herning ligger dels i Midtjylland, hvor der i sommerhalvåret dannes flest byger - og så ligger Herning så langt mod vest, at fronter med regn fra vest også giver den vestlige halvdel af Jylland det meste af den udbredte dagsregn.

Herefter følger to andre kommuner i den centrale del af Jylland - blot lidt længere mod syd.

I Billund kommune falder der 977 mm om året, mens Vejen kommune får 960 mm om året.

Danmarks tørreste sted er Samsø

Det sted i Danmark, hvor der falder mindst regn er Samsø kommune, der i løbet af et år blot får 604 mm regn.

Ballen Havn på Samsø - Danmarks tørreste kommune.

Samsø nyder godt af både at have ø-effekten, hvor man undgår fastlandets byger, ligesom man ligger i 'læ' bag Den Jyske Højderyg.

Der er en forskel på 374 mm om året på den nedbør man får i Herning kommune og i Samsø kommune.

Det svarer til over en mm om dagen - eller lidt over 31 mm om måneden.

Du kan læse hele rapporten her.