Vejr

TV 2 VEJRET i Hvidovre: Her er man særlig udsat for stormfloder

Man tænker ikke umiddelbart på stormfloder her i parcelhuskvarteret i Hvidovre. Men faktisk er området særlig udsat for netop det

Blot syv kilometer fra Rådhuspladsen, ligger Hvidovre. Selvom alt ånder fred og ro, så er området truet af potentielle voldsomme stormfloder fra Køge Bugt.

Gennem historien har kraftige storme fra øst givet anledning til voldsomme stormfloder med ekstremt højvande, som har oversvømmet store dele af kystområderne langs Køge Bugt.

Netop Hvidovre er særlig udsat da der ikke er diger langs hele kyststrækningen, og det betyder at en kraftig stormflod kan få alvorlige konsekvenser for hele området.

Senest det for alvor skete, var den 13. november 1872 hvor en usædvanlig kraftig østenstorm fik vandet i Køge Bugt til at stige med op til 2,7 meter langs kysten ved Hvidovre. Dengang anrettede det store skader og kun området rundt om Avedøre Holme er beskyttet mod så ekstreme vandstande.

I videoen ovenfor kan du høre undertegnede og Jens Ringgård fra TV 2 VEJRET fortællle mere om den mystiske mur, og hvad der eventuelt kan ske hvis området rammes af en ny, kraftig stormflod fra øst.