Vejr

Se før- og efterbilledet: Vulkanen Etna er i udbrud

Vulkanen Etna er i udbrud onsdag eftermiddag

Vulkanen Etna på østkysten af Sicilien i Italien gik onsdag eftermiddag i udbrud i et omfang så det kan ses fra rummet.

Klokken 13.45 kunne man første gang se en røgsøjle fra Etna og østpå ud i Middelhavet på satellitbillederne over Sydeuropa.

Nogenlunde samtidig dukker de første billeder op nede fra landjorden på Sicilien, og det er et udpluk af dem, som man ser her i artiklen.

Satellitebillederne her under, som er fra henholdvis klokken 12.00 og 15.00 viser et udsnit af Syditalien.

Tag fat i 'slideren' for at se forskellen på før-/efterbillederne.

Etna før udbrud kl. 12.00
Etna efter udbrud kl. 15.00

Man ser røgfanen fra Etna som en tynd stribe mod øst (mod højre) ud over Middelhavet på det sidste billede.

Der kommer i øvrigt flere skyer til fra klokken 12 til 15, dels på grund af opvarmning over land og tilstrømning af skyer vestfra i den vind, som i øvrigt bærer røgen øst-sydøstpå fra Etna.

Vulkanudbruddet set fra en nærliggende by

At røgfanen er synlig på almindelige vejrsatellitbilleder fortæller, at udbruddet har en vis størrelse.

Satellitten hænger nemlig i ca. 36.000 kilometers højde over ækvator, og man kan kun se ting, som er større end 1 kilometer store.

Gunstig vindretning for luftfarten

Etna er en meget aktiv vulkan, og der går sjældent mange år mellem dens udbrud, og så sent som december sidste år var der et spektakulært udbrud over flere dage.

Det aktuelle udbrud kommer næppe til at forstyrre flytrafikken nævneværdigt i Middelhavet, da røgfanen bliver båret til havs på en kurs syd om Grækenland samtidig med at den fortyndes undervejs.

Man er dog opmærksom på den, og der er udsendt varsel til luftfarten om tilstedeværelsen af vulkansk aske i luften øst-sydøst for Etna.