Vejr

Derfor gav "Gorms giftige hale" de voldsomme vindstød

Det var helt ekstreme vindstød, som søndag aften ramte Danmark i et relativt smalt bånd hen over landet, da Gorm tog Danmark med storm - og orkan.

Det var "Gorms giftige hale", der gav de voldsomme vindstød, som nåede langt over grænsen for orkan.

Gorm havde veludviklet giftig hale

Da stormlavtrykket nærmede sig Danmark i løbet af søndagen udviklede det sig hen over Nordsøen og dannede på sin vej en markant bagudbøjet front, der svingede bag om lavtrykket.

Sådanne meget markante bagudbøjede fronter ses undertiden i forbindelse med kraftige lavtryksudviklinger - og spidsen af denne frontstruktur betegnes som "Den giftige hale", da det netop er her man kan opleve de kraftigste vindstød.

Og Gorm havde netop en meget veludviklet giftig hale, da den passerede Danmark.

Kraftigste vindstød fulgte "Gorms giftig hale"

I animationen ovenfor, der viser radaren med nedbør søndag aften - sammenholdt med tidspunktet for de kraftigste vindstød, der er angivet i m/s ses det tydeligt, at der er en udtalt sammenhæng mellem passagen af "Gorms giftige hale" og de kraftigste vindstød.

Da den giftige hale når Jyllands Vestkyst ved 19.30-tiden meldes der fra både Thorsminde og Hvide Sande om 40 m/s - og lidt over en halv time senere rammes Karup af de kraftigste vindstød man nogensinde har registreret dér. Herefter når den giftige hale ved 21-tiden ind over Østjylland, hvor der ved Sletterhage måles vindstød på 41 m/s, inden Gniben på Sjællands Odde rammes af søndagens højeste vindstød, da "Gorms giftige hale" giver ekstreme 46 m/s.

Endelig passerer den bagudbøjede front ved 22.30-tiden Anholt, som dog med et vindstød på 37 m/s skånes for et direkte møde med 'den giftige hale'.

"Den giftig hale" rammer som et "stik"

 Årsagen til, at netop området nær spidsen af den bagudbøjede front giver så kraftige vindstød skyldes, at luft fra højere luftlag i netop dette område med stor fart kan skydes ned mod jordoverfladen - og her optræder som meget kraftige vindstød.

Fænomenet betegnes på engelsk som 'Sting Jet' - på dansk "en stikkende jet" - og det er meget betegnende for den måde man også oplever de kraftige vindstød på.

Voldsomme vindstød dannes af knastør luft og orkan i højden

De ekstreme vindstød i forbindelse med en 'Sting Jet' opstår når knastør luft i stor højde strømmer ind lavtrykscirkulationen - lige syd om den giftige hale. Herved fordamper store mængder is og sne i nedbørområdets yderkanter og luften afkøles ekstremt effektivt i den proces - og bliver dermed tung og styrter nærmest mod jorden, hvor den baner vejen for kraftige vinde i større højde, som kan ramme jordoverfladen.

Netop det skete i den sydligste del af den bagudbøjede front, da Gorm passerede Danmark søndag aften.

Radiosonderinger fra Göteborg og Visby i Sverige fra kl. 01 viser, at et område tør luft er strømmet ind syd for den bagudbøjede front. I Göteborg finder man det tørre område i ca. 1,5 kilometers højde, mens det tørre område i Visby er helt oppe i 3-4 kilometers højde, hvor den laveste luftfugtighed i det 6-700 meter tykke knastørre lag blot var 3%.

Ekstremt tør luft er således med stormstyrke i 3-4 kilometers højde blæst ind i udkanten af nedbørområdet - og skabt en iskold pude af luft, der er sunket ned igennem et område med vindhastigheder på 35-40 m/s i 1-2 kilometers højde, som sammen med den nedsynkende kolde luft er styrtet mod jorden og i kombination har kunne generere endnu kraftigere vindstød - som man så det på Sjællands Odde.  

Således var det langs "Gorms giftige hale" man søndag aften oplevede de kraftigste vindstød, som også slog ned inde over land.