Vejr

Tyskerne kalder stormen for Nils

Spørger man en tysk meteorolog om navnet på den storm, som med stor sandsynlighed rammer os i morgen, vil han ikke tøve med at kalde den ‘Nils’ - mens vi endnu ikke har noget officielt navn for stormen herhjemme.

Tyskerne har nemlig været tidligt ude med at navngive lavtrykket, som kommer til at give os stormvejret søndag aften.

Netop tyskerne har stolte traditioner for at navngive lavtryk og højtryk i al almindelighed, og på kortet her under kan man se en analyse af vejret over Europa og Nordatlanten med navne på de større vejrsystemer, og 'moderlavtrykket' som kommer til at give os stormvejret i morgen har altså fået navnet 'Nils'.

Moderlavtrykket kommer dog til at gå langt nord om os, mens der sandsynligvis dannes et lille og iltert lavtryk over det nordlige Danmark - det lavtryk som reelt giver blæsevejret. Når det sker, kalder tyskerne det lille lavtryk for Nils II, mens moderlavtrykket kaldes Nils I.

Dagens navn blev til stormnavne

Vores naboer med nord i Norge og Sverige har også i flere år navngivet storme. I Norge begyndte man at navngive storme i 1995, og i Sverige begyndte man i 2005 at navngive alle såkaldte kategori 2 storme, hvor der forventes vindstød over stormstyrke.

I Sverige navngiver man som udgangspunkt alle storme efter den dag, som de rammer land, da alle dage som i Danmark har et navn.

Allan blev den første herhjemme

I Danmark er det en forholdsvis ny foreteelse med navngivning af storme, og først i 2013 begynde DMI at tildele stormlavtryk navne. ‘Allan’ blev den første d. 28. oktober 2013, og den satte vindstødrekord i Danmark med 53,5 m/s ved Kegnæs på Als.

Vi ved altså ikke endnu, hvad søndagens forventede storm kommer til at hedde, men vi ved dog, at navnet skal begynde med ‘G’, og det skal være et drengenavn. Ifølge TV 2 VEJRETs oplysninger bliver navnet dog ‘Gorm’.

Samme navn i Sverige

Og kommer stormen så til at hedde Gorm, vil den også gøre det i Sverige, for DMI og den svenske pendant SMHI har indgået en aftale om, at navngive storme, som rammer begge vores lande ens.

Eftersom de fleste storme, som rammer Danmark, kommer vestfra, vil det oftest være Danmark, som bliver ramt først og derved får lov til at navngive stormene.

Når der foreligger et officielt varsel for storm over dansk område, ved vi om stormen rent faktisk ender med at blive døbt ‘Gorm’. 

Den forventede udvikling søndag er, at stormvejret forplanter sig hen over det vestlige og nordlige Jylland i takt med, at et lavtryk under udvikling passerer lige nord om os.

Stormen rammer i de seneste prognoser efterhånden også Kattegat sidst på aftenen og først på natten til mandag, mens det fortsætter med at blæse en hård kuling til storm ved Vestkysten frem til mandag morgen.

Mens middelvinden kan nå stærk storm eller orkan ved kysterne, vil vindstødene også kunne være særdeles kraftige og udbredte langt ind over land, og hele Danmark er i farezonen for at blive ramt af vindstød af stormstyrke.