Vejr

Se kortet: Her har stormen 'Freja' ramt Danmark hårdest

Danmark blev lørdag aften og natten til søndag ramt af stormen 'Freja', der gav storm med vindstød af orkanstyrke i den nordlige og nordvestlige del af Jylland.

Vindstød af orkanstyrke under 'Freja'

Flere steder gav stormlavtrykket, der passerede nord om Danmark, vindstød af stormstyrke, men de højeste vindhastigheder er alle registreret i den nordlige del af Jylland.

Aftenens højeste vindstød var af orkanstyrke og er foreløbigt blevet målt ved Hanstholm med 34,5 m/s, mens også i Thyborøn, Hirthals, Skagen og sågar ved Hals på den nordjyske østkyst blev der målt vindstød over grænsen for orkanstyrke, som går ved 32,5 m/s.

Flere andre steder i Nordjylland blæste det med vindstød op til stærk storm (over 28,5 m/s), og det gjorde det også på Sjællands Odde og ved Hammeren på Bornholm.

Regulær storm kun i Nord- og Nordvestjylland

Mens der mange steder var vindstød af stormstyrke, så var det kun i den nordvestlige del af Jylland, at man blev ramt af regulær storm med middelvindhastigheder over de stormgivende 24,5 m/s. Det var tilfældet i både Hanstholm og Hirtshals, førstnævnte med 27,3 m/s i middelvinden, men også i Hals ved limfjordsudmundingen på den jyske østkyst var der regulær storm.

Det kan ses som et udtryk for, at man langs kysterne til Jammerbugten og Skagerrak i Thy, Han Herred og Vendsyssel har oplevet regulær storm - og så langt ind i landet som til Aalborg var man med 24 m/s i middelvinden også tæt på fuld storm. Med målingen fra Hals taget i betragtning har der sandsynligvis været stedvis storm i store dele af Vendsyssel.

Sjette navngivne storm på godt to år

Sidst vi blev ramt af storm med vindstød af orkanstyrke var under stormen 'Egon', der ramte Danmark i januar måned.

Freja er det sjette navngivne stormvejr over Danmark. Ind til videre er vi blevet ramt af Allan d. 28. oktober 2013, Bodil 5.-6. december 2013, Carl 14. marts 2014, Dagmar og Egon d. 9.-10. januar 2015 og nu Freja.

På tidslinjen herunder kan du læse mere om de storme, som har ramt Danmark i de seneste år samt de voldsomste og mest berømte af slagsen igennem tiden.

T2Toolbox embed

TV 2 VEJRET's Stormbarometer

Vi følger løbende risikoen for storm over Danmark.

Stormbarometeret sættes løbende og viser, hvor stor en risiko, der er for at middelvinden når over stormstyrke (24,5 m/s) - et eller andet sted i landet.

Gå til Stormbarometeret