Vejr

I dag for 48 år siden: Orkan ramte landet

Mange kan formentlig ikke huske det - men i dag for præcis 48 år siden, var vejret alt andet end roligt. Den 17.-18. oktober 1967 passerede en kraftig storm, som udviklede sig til en regulær orkan, nemlig landet fra sydvest mod nordøst, og bragte voldsomme vindhastigheder og omfattende skovfald med sig.

Orkanen i 1967, der sammen med fire andre orkaner bliver betegnet som blandt de kraftigste der har ramt Danmark, blev dannet på grænsen mellem meget kold og varm luft sydvest for de Britiske Øer.

På få dage udviklede lavtrykket sig kraftigt og passerede tværs gennem landet, så de kraftigste vinde ramte den syd- og østlige del af landet.

Flere steder blev der målt vindstød over 40 m/s, men datidens vindmålere kunne slet og ret ikke følge med de voldsomme vindstød, så mange steder har stødene formentlig været væsentlig højere.

Da stormen bevægede sig videre mod nordøst blev den sydlige del af Sverige ramt, og på sydspidsen af Öland, blev der målt en middelvind på 40 m/s. Den vindmåling er stadig den højeste der er målt i Sverige udenfor fjeldstationer.

Fordi orkanen ramte landet så tidligt på vintersæsonen, betød det at der endnu var meget løv på træerne. Desuden var efteråret 1967 ekstremt vådt, og kombinationen af våd jord og løv på træerne medførte at der skete betydelige stormfald - især i løvtræksbevoksninger. På Bornholm findes der i Almindingen endnu et fredet skovområde med faldne træstammer fra 1967-orkanen.

Der er ikke umiddelbart udsigt til nogen storm det næste stykke tid over landet, men flere prognoser antyder at der op mod weekenden kan blive blæsende - måske med vindstød af stormstyrke.