Vejr

Tårnhøjt lufttryk over Danmark slår rekord

Øverst: Tåge over Odense tirsdag formiddag kl. 10.00

Det var måske ikke det første, du lagde mærke til, da du stod op tirsdag morgen, men faktisk er luften over hovederne på os usædvanlig tung i disse dage.

Barometeret hjemme på stuevæggen står et sted mellem 'smukt' og 'meget smukt' - og det skyldes, at luftrykket over Danmark i dag er rekordhøjt for september måned.

I hele landet måler man tirsdag formiddag et lufttryk på over 1040 hPa, hvilket i sig selv er meget højt, men det mest spektakulære er, at det sker i september måned. Normalt er så højt er lufttryk nemlig kun noget, vi oplever af og til om vinteren.

Har du billeder af dit stuebarometer, der er 'helt i top', så upload dem gerne til os her.

Nye rekorder for lufttryk i september 

Tre steder i Danmark har man målt og registreret lufttrykket flere gange om dagen helt tilbage til 1874, og det giver således et unikt indblik i, hvor usædvanligt det høje tryk i dag er over Danmark.

I Thyborøn blev lufttrykket her til formiddag målt til hele 1041,5 hPa, og det er det højeste luftryk, der nogensinde er registreret dér i september siden målingernes begyndelse i 1874. 

Den gamle rekord i Thyborøn er fra den 21. september 1998, hvor lufttrykket nåede op på 1038,1 hPa.

Også omkring Esbjerg er lufttrykket tårnhøjt og nåede i dag op på 1041,4 hPa - også hér det højeste nogensinde registreret med den gamle rekord på akkurat samme niveau og på samme dato som i Thyborøn.

Ved Hammer Odde på Bornholm viste barometeret i dag 1041,9 hPa, hvilket også hér er ny rekord. Den gamle rekord for september lød på 1038,8 hPa og stammer helt tilbage fra den 18. september 1904.

Allerhøjest var lufttrykket dog ved DMI på Østerbro i København med 1042,2 hPa.

(artiklen fortsætter under billedet)

Lufttrykket fortæller hvor meget luften over os vejer

Lufttrykket er et mål for, hvor meget luften over hovederne på os vejer. 1040 hPa svarer til, at luften, der ligger over én kvadratmeter på jorden, vejer intet mindre end 10.600 kg. Den luft, som i dag findes i luftsøjlen over en kvadratmeter, vejer således hele 400 kg. mere end det var tilfældet for blot en lille uges tid siden, hvor lufttrykket var nær 1000 hPa.

Selvom trykændringen er ret stor, så sker den over så tilpas lang tid, at det kun er de aller færreste, som vil gøre notits af den. Den svarer dog til, at der er omtrent 17 mia. tons mere luft over dansk jord, end der var i sidste uge.

Typisk højest om vinteren

Lufttrykket i højtryksområder er typisk højere om vinteren, da luften her er koldere og dermed vejer mere. Det højeste lufttryk målt i Danmark blev målt i Skagen den 23. januar 1907 til 1062,5 hPa. 

De laveste lufttryk i lavtryksområder er dog også lavest om vinteren, da forholdene her er bedre for, at lavtrykkene kan udvikle sig eksplosivt - og paradoksalt nok er det laveste lufttryk målt i Danmark 943,9 hPa i Skagen den 20. februar 1907 - mindre end én måned efter højtryksrekorden. 

Det højeste lufttryk målt i Danmark i de senere år er 1050,3 hPa målt i Thyborøn den 7. februar 2012. Det var da det højeste lufttryk i Danmark i 27 år. 

Rekorderne nævnt ovenfor er TV 2 VEJRETs konklusion på baggrund af data fra DMI's tekniske rapport nr. 15-02. Rekorderne bygger på målte lufttryksværdier på de nævnte stationer. Fra 1874 til 1987 blev lufttrykket målt manuelt tre gange i døgnet, mens det fra 1987 og fremefter er sket automatisk første otte gange i døgnet og fra omkring årtusindskiftet hver time.

Før 1987 blev lufttrykket målt manuelt i Vestervig og herefter automatisk i Thyborøn og ligeledes i Nordby på Fanø og herefter automatisk i Esbjerg. De relativt store marginer til de gamle rekorder sammenholdt med den korte afstand mellem målestationerne gør dog - på trods af færre daglige målinger tidligere - at rekorderne anses for meget sandsynlige.