Vejr

Forbered dig allerede nu på solformørkelsen den 20. marts

Den 20. marts kan en total solformørkelse opleves i Nordatlanten - og kan ses fra Færøerne og Svalbard - men i Danmark kan man også få en kæmpe oplevelse når op til 88 % af solskiven dækkes af Månen, når solformørkelsen i formiddagstimerne er på sit højeste.

Den partielle solformørkelse over Danmark bliver den, der dækker den største del af solskiven siden juni 1954, hvor 98 % af solskiven var dækket. Formørkelsen bliver således mere udtalt end den man oplevede i 1999.

Der er således alle tiders chance for en stor oplevelse. Det kræver dog forberedelse, da man aldrig må kigge direkte mod Solen uden beskyttelse.

Man kan enten købe solformørkelsesbriller som er lavet til formålet - eller man kan alliere sig med andre interesserede, der har udstyret i orden. Der vil den 20. marts også flere steder i landet være arrangementer, hvor man på flere forskellige måder kan se formørkelsen. 

Måske er det således allerede nu du skal spørge chefen om fri om formiddagen den 20. marts - der i øvrigt er en fredag - eller måske bare lægge middagspausen lidt tidligere end normalt.

Formørkelsen vil begynde kl. 9.40 og lidt over en time efter kulminere kl. 10.48 - og først kl. 11.58 har Månen forladt solskiven. (Tidspunkter er gældende for Odense - som kan afvige med få minutter alt efter, hvor i landet man er).

Se mere om solformørkelsen i indslaget ovenfor.