Vejr

Klimaændringer: Sådan fungerer drivhuseffekten

Se TV 2|VEJRET's Anders Brandt forklare drivshuseffekten

I dag udkommer FN's klimapanels (IPCC's) femte store rapport, der gør status på jordens klima og kigger fremad for de mange år der kommer.

Det helt store emne i klimadebatten er fortsat den massive udledning af drivhusgasser, som et stort flertal af verdens førende klimaforskere mener er skyld i den forøgede drivshuseffekt, som i sidste ende opvarmer kloden mere end ellers.

Men hvad er drivshuseffekten egentlig - og hvordan ville jorden se ud uden?

Drivshuseffekten har fået navn efter den fysiske proces, der tillader solens energirige, kortbølgede stråling at passere gennem glasset i et drivshus, mens den reflekterede langbølgede, varmestråling ikke på nær ligeså nem vis slipper ud. Dermed bliver drivshuset opvarmet i betydelig grad.

Drivhuseffekten er helt naturlig

Samme process findes i atmosfæren. Jordoverfladen optager den kortbølgede stråling fra solen, og den opvarmede landjord tilbagestråler varme til atmosfæren.

Mens det i drivhuset er glasset, der absorberer denne varmestråling og derved også stråler den tilbage i drivhuset igen, så er det i atmosfæren de såkaldte 'drivhusgasser', der står for denne proces.

De vigtigste af disse gasser er vanddamp (H20), methan (CH4), lattergas (N2O) og kuldioxid (CO2).

Jorden ville være -18 grader uden

Drivhuseffekten er helt afgørende for det beboelsesvenlige klima, som jorden har. Hvis der ikke fandtes drivhusgasser i atmosfæren, så ville al den varme, som jorden modtager fra solen via den kortbølgede stråling, uhindret strømme ud i verdensrummet og vi ville have en helt anden temperaturbalance.

Matematiske og fysiske beregninger viser, at jordens gennemsnitstemperatur ville være omkring -18 grader uden drivhuseffekten mod de nuværende ca. +15 grader.

Det er den forøgede drivhuseffekt som er problemet

Problemet er, ifølge langt størstedelen af verdens klimaforskere, at den menneskelige udledning af drivhusgasser - primært kuldioxid - der siden industrialiseringen er eksploderet, er med til at skabe en kunstig opvarmning af kloden, som ellers ikke ville have været der.

Det er denneforøgededrivhuseffekt som ifølge forskerne er vores helt store klimamæssige udfordring - ikke drivhuseffekten selv. For havde den ikke eksisteret, så ville verden på ingen måde have set ud, som den gør i dag.