Vejr

Klimaændringer: Derfor er isudbredelsen så vigtig

Se TV 2|VEJRET's Jens Ringgaard Christiansen forklare vigtigheden er isudbredelsen

I dag udkommer FN's klimapanels (IPCC's) femte store rapport, der gør status på jordens klima og kigger fremad for de mange år der kommer.

En af de parametre der måles hver dag året rundt er udbredelsen af isen nær klodens poler. De seneste årtier har isen overordnet set trukket sig tilbage hvilket stemmer godt overens med de temperaturstigninger man måler på jorden og i særdeleshed ved polerne.

Men hvorfor er udbredelsen af is så vigtig for jordens klima?

Bidrager til jordens albedo

Sne og is' helt store rolle på jorden er at bidrage til den såkaldte 'albedo'. Albedoen beskriver hvor store dele af den indkomne stråling fra solen der reflekteres tilbage til verdensrummet.

Men det er ikke alle overflader, der reflekterer lige store mængder stråling tilbage. De dele af jordens overflade, der fra rummet virker mørke, såsom skovområder, græsarealer og have og søer, reflekterer ikke nær så store mængder solstråling tilbage som lyse overflader. Disse udgøres især af de dele af jorden, der er dækket af sne og is.

Mens en havoverflade, hvorpå solen stråler tæt på vinkelret, reflekterer kun 3-4% af strålingen tilbage, mens den resterende del optages af havet og omdannes til varme. Til gengæld reflekterer sne (og hvid is) helt op omkring 80% eller mere af solens stråling.

Jordens gennemsnitlige albedo er ca. 30% og ændres denne værdi, så ændres også temperaturbalancen.

Er en selvforstærkende proces

Med den nuværende opvarmning er isudbredelsen de seneste årtier blevet mindre - det giver en lavere albedo. Dermed optager havet mere energi fra solen, der omdannes til varme, og så bliver kloden varmere og der smelter igen mere is.

Denne proces er selvforstærkende og refereres normalt som 'positiv tilbagekobling' eller 'positiv feedback' - og den findes også mellem temperatur og kuldioxid-indholdet i atmosfæren. En forøgelse af én af parametrene vil føre til en forøgelse af den anden.

Derfor er isudbredelsen og i nogen grad også istykkelsen meget vigtig for klimabalancen på jorden.