Vejr

Måling annulleret: Verden har nyt varmeste sted

Geografibøger, leksika og Guinness' Rekordbog skal nu skrives om. Den måling, som i 1922 gjorde en lille by i det nordlige Libyen til Jordens varmeste sted, er her 90 år senere blevet annuleret.

I stedet er det nu Death Valley i USA, der er jordens varmeste sted.

Det er den måling, som blev foretaget den 13. september 1922 i byen El Azizia i Libyen 40 kilometer sydvest for hovedstaden Tripoli, det hele drejer sig om.

Dengang blev der målt 58 grader, som siden da har gået for at være den højeste temperatur, der nogensinde er blevet målt på Jorden.

Tvivl om rekorden fik Verdens Meteorologiorganistation, WMO, til at nedsætte et panel af eksperter til at kortlægge den berømte måling. Panelet fandt det, de betegner som fem store problemer med varmerekorden.

  • a) Der var problemer med termometeret
  • b) Observatøren, der aflæste temperaturen, var både ny og havde ikke den fornødne erfaring
  • c) Mikroklimaet omkring målestationen var ikke repræsentativt for området
  • d) Der er kun en ringe sammenhæng mellem målingen og målinger foretaget i nærheden på samme tidspunkt
  • e) Rekorden afviger usandsynligt meget fra, hvad der tidligere er målt i El Azizia

WMO's panel besluttede på den baggrund af annullere målingerne, der betyder man så har fundet et nyt varmeste sted.

Den indtil da næsthøjeste temperatur målt på Jorden lyder på 56,7 grader, som nu er blevet Jordens højeste temperatur.

Den blev målt den 10. juli 1913 ved Greenland Ranch i Death Valley i Californien, som nu er Verdens varmeste sted.