Vejr

Skal jeg skovle sne om natten?

Mange jyder og fynboer er i dag vågnet op til et Danmark klædt i hvidt. Det betyder ikke kun, at det endelig er blevet tid til kælketure og snemandsbyggeri - det er nemlig også nu, at sneskovlen skal frem. Men hvordan er det nu lige reglerne er med hensyn til snerydning? Få svaret her.

Hvis en person kommer til skade på dit fortov og kan det bevises, at det var fordi, der ikke var ryddet for sne, eller fordi der ikke var saltet eller gruset, så skal du betale en bøde. Du kan også blive mødt med et erstatningskrav af den tilskadekommende. Det er derfor vigtigt at få ryddet det område, som påhviler en at få ryddet.

Ifølge 'lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje' påhviler det kommunen/vejbestyrelsen at fastslå hvem, der har ansvaret for at rydde sne. Derfor kan det være en god idé at tjekke med din kommune, om du har nogle særlige forpligtigelser. Men i langt de fleste tilfælde gælder følgende reglerne for private grundejere:

  • Sne skal ryddes snarest muligt efter snefald,
  • Der træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

Det er dog ikke sådan, at du skal hoppe ud af køjen klokken tre om natten for at skovle fortovet fri af sne. Reglerne gælder fra klokken syv om morgenen til klokken 22 om aftenen. Om søndagen kan du ligge lidt længere under dynen, her skal der nemlig først være ryddet for sne, når klokken er slået otte. Det er dog ikke i alle tilfælde, at tidsrammen gælder. For ved steder hvor mange folk færdes efter klokken 22 eller før klokken syv, som ved biografer, restauranter og institutioner, skal ejerne sørge for, at der bliver saltet eller gruset i deres åbningstid.

Hvis du vil læse mere om lovens bestemmelser eller se, hvordan forsikringen dækker, kan du klikke dig videre ved hjælp af linkboksen til højre.